Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odborné sociální poradenství OS Za branou, z.s. nabízí zejména sociální, psychologickou a právní pomoc odsouzeným a jejich rodinným příslušníkům. Posláním služby je snížit riziko jejich sociálního propadu po propuštění z výkonu trestu a prevence možné recidivy. Zvláštní důraz je kladen na udržení nebo obnovení funkčních vztahů v rodině odsouzených s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Možné oblasti spolupráce:
  • Sociálně terapeutické činnosti (pomoc s orientací v sociálních systémech, v právní problematice, poradenství v psychologické oblasti)
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (poskytnutí informací z oblasti rodičovských práv, práv dětí, práv pěstounů, rozsahu kompetencí OSPOD, soudů, dětských domovů a pomoc při složitějších jednáních)
  • Zprostředkování navazujících služeb
Kontaktní adresa:

Občanské sdružení Za branou, z.s.

Bezručova 864

252 30 Řevnice