Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Pracovníci z Centra protidrogové prevence a terapie dojíždí do Věznice Oráčov 2x měsíčně v rámci

Programu pro osoby v konfliktu se zákonem. Posláním je podporovat uživatele návykových látek, kteří se ocitli ve výkonu trestu při řešení jejich problémů a motivovat je ke změně životního stylu. Pomoci odsouzeným s návratem do společnosti a předcházet dalšímu páchání trestné činnosti.

Cílem programu je:
  • Zvýšení kompetencí klienta při řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a pobytem ve vězení.
  • Změna současného chování klienta směrem k péči o vlastní zdraví, zlepšení vztahů s lidmi, abstinenci od návykových látek, léčbě závislosti apod.
  • Zlepšení orientace klientů v nové životní situaci po propuštění z vězení a stabilizace sociální situace klienta tak, aby nedocházelo k zacyklení nežádoucího životního stylu vedoucího zpět do vězení.
  • Zlepšení vzájemné komunikace klientů s rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami, které podpoří jejich návrat do společnosti bez návykových látek.
Kontaktní adresa:

Program pro osoby v konfliktu se zákonem

Tylova 20

301 00 Plzeň