Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Poměrně velká část odsouzených je zapojena ve speciálně výchovných či zájmových aktivitách, které navštěvují převážně po pracovní době. Jsou to například různé druhy relaxace, individuální psychoterapie, sociálněprávní poradenství, semináře o drogách, individuální konzultace o drogách, pohovory s duchovním, besedy o životě, diskuzní klub, přírodovědný, zeměpisný, dějepisný, výtvarný, dřevomodelářský, hudební, zahradnický kroužek a další. 

Poměrně velký zájem je o vzdělávání na počítačích, ale nejvíce odsouzených je zapojeno samozřejmě ve sportovních aktivitách. Aktivity některých kroužků překračují úzký rámec a svojí činností se podílejí i na budování kladného obrazu nejen věznice Odolov, ale celé vězeňské služby. Například členové dřevomodelářského kroužku každoročně obdarovávají dřevěnými hračkami či speciálními pomůckami pro postižené děti, mateřské školy, sociální ústavy i nemocnice v blízkém i vzdálenějším okolí. Mateřské školy a domovy důchodců opakovaně navštívili se svým repertoárem členové dramatického kroužku. Hráči fotbalového mužstva Draci Odolov či hráči nohejbalového kroužku se pravidelně zúčastňují turnajů v okolí věznice.