Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Objekty Vězeňské služby jsou svým charakterem specifické. Specifický je i režim vstupů a omezení předmětů, které není povoleno do těchto objektů vnášet. Mezi předměty se kterými nelze vstup do střeženého objektu Vězeňské služby umožnit patří zejména:

  • zbraně
  • výbušniny
  • drogy
  • alkohol
  • mobilní telefony
  • záznamová zařízení

Kontroly osob, které vstupují do věznic jsou podobného charakteru jako prohlídky osob na letištích. Pro bezproblémový vstup do střeženého objektu Vězeňské služby lze stanovit několik doporučení:

  • ke každému vstupu je nutné předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
  • minimalizovat množství předmětů vnášených do věznice (rozměrná zavazadla, kabelky, batohy apod.), K odložení uvedených zavazadel a nepovolených předmětů případně využívat odkládací skříňky v prostorech vstupu,
  • k urychlení průchodu se doporučuje plně spolupracovat se službu konajícím příslušníkem a před provedením kontroly odložit veškeré kovové předměty, které mohou aktivovat detekční prostředky,
  • u určených předmětů (např. zimní bundy, příruční zavazadla, kabelky) umožnit provedení kontroly pomocí rentgenového zařízení, případně předložit k nahlédnutí. V případě potřeby je příslušník oprávněn požádat o ukázání obsahu zavazadla (obecně platí pravidlo, že kontrolovaná osoba provádí manipulaci se zavazadlem a příslušník pouze vizuálně kontroluje obsah).

V případech, kdy detekční rám (případně detekční křeslo-detektor tělních dutin), detekuje přítomnost kovových předmětů je příslušník oprávněn požádat o odložení kovových předmětů, které návštěvník dosud neodložil, nebo o vyzutí obuvi, (která při průchodu detekuje přítomnost kovových předmětů), požádat o zopakování průchodu detekčním rámem, nebo provést dohledání signálů detekčního rámu ručním detektorem kovů. Případně může následovat osobní prohlídka. 

Pokud u sebe má vstupující osoba nepovolené předměty, které odmítne odevzdat do úschovy není možné takovéto osobě umožnit vstup do střeženého objektu Vězeňské služby.