Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Ačkoliv titulek by mohl připomínat reklamu v železářství, ve skutečnosti jde o výčet nářadí, se kterým se učili zacházet vězni z Odolova v rekvalifikačním kurzu uskutečněném ve spolupráci s Úřadem práce v Trutnově. Tento konkrétní projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Memorandum o spolupráci při zajišťování rekvalifikace odsouzených po dobu výkonu trestu odnětí svobody mezi Vězeňskou službou České republiky a Úřadem práce České republiky bylo podepsáno dne 13. 2. 2018 a náš kurz je pouze jedním z příkladů jeho praktické realizace. Nicméně příkladem velice důležitým, protože pomáhá odsouzeným zvyšovat jejich šanci na uplatnění v zaměstnání po propuštění na svobodu. Dovedeno do důsledků, stabilní a slušně placená práce je jedním ze základních předpokladů prevence recidivy trestné činnosti. Napadá vás otázka, jak to, že vůbec něco takového mohlo proběhnout, když celá společnost je sešněrovaná opatřeními proti šíření COVID-19, ve věznicích už zase nesmí probíhat ani návštěvy příbuzných a veškerá možná jednání se odehrávají prostřednictvím videokonference? Odpověď je nasnadě. Díky skutečnému nasazení dlouholetého garanta kurzu, který v odolovské věznici probíhá jednou či dvakrát ročně, speciálního pedagoga Mgr. Jana Pavliše, a praktického realizátora projektu pana Františka Slepánka ze společnosti LESMA, se to za jasně stanovených hygienických podmínek přece jen podařilo. Do kurzu bylo vybráno 19 odsouzených na základě jejich zájmu a zdravotní způsobilosti. Vzhledem k protiepidemickým opatřením musela výuka probíhat ve 4 skupinách (nejvíce po šesti lidech včetně lektora), a to včetně praktické části kurzu, samotného nácviku práce s ruční řetězovou pilou, benzínovou sekačkou a křovinořezem. Kurz se tím tentokrát protáhl na pět dnů, od pondělí 26. října do pátku 30., ale vložená energie se jistě vyplatila. Všichni účastníci splnili požadavky závěrečných zkoušek, a tak jim mohlo být předáno osvědčení, které otevírá možnost najít si „normální“ práci a žít konečně „normálně“, jak si během věznění plánují. -gš-

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.