Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

ODOLOV 19. září (VS ČR) – Před Věznicí Odolov byla slavnostně otevřena důlní hornická expozice

Co má společného věznice a hornická expozice? Na první pohled se může zdát, že jde o dvě úplně rozdílné entity. V případě Odolova tomu ale tak není.

Věznice Odolov funguje v místě, kde přesně před čtyřiceti lety horníci poprvé sfárali do černouhelného Dolu Zdeněk Nejedlý. Geologické průzkumy tehdy naznačovaly, že by zde mohly být – podobně jako jinde blízko v regionu – bohaté zásoby našeho „černého zlata“. Než se na povrch dostaly první jeho kusy, musel být důl, tedy jáma, zbudován. Ten zdejší se začal razit v roce 1975 a měl celkovou hloubku 867 metrů s průměrem jámy 6,5 metru. Horníci pracovali na pěti patrech. Původní předpoklady se ale nenaplnily, a tak byl důl pro nerentabilitu a přebytky uhlí z jiných revírů v roce 1990 uzavřen. V roce 1992 byla demontována těžní věž.

V roce 1993 přešel areál v té době již bývalých dolů pod správu Ministerstva spravedlnosti, bylo rozhodnuto o vybudování věznice a přivezeni první vězni, kteří se podíleli na postupné adaptaci budov pro potřeby vězeňství.  

Jen namátkou: budova šaten a koupelen havířů, tzv sociální blok, dnes slouží jako komplexní stavba pro ubytování odsouzených. Kromě toho poskytuje veškeré technické zázemí, tedy stravovací blok, zdravotní a zubní středisko, výstrojní sklad včetně prádelny, kulturní – tedy jakési jednoduché společenské - místnosti a samozřejmě nechybí prostory kanceláří vychovatelů. Budova bývalé kompresorovny dnes slouží jako autopark, budova těžního stroje byla kompletně přebudovaná na výrobní halu sloužící pro zaměstnávání vězňů. Úspěchy v oblasti ekologie a úspoře energií se může areál navíc pochlubit novou ČOV. Z komínu bývalé kotelny již nestoupá černý dým ze spalování uhlí, ale nové kotle spalují LTO. Z bývalé autobusové zastávky je prostor pro návštěvy odsouzených.  

Dne 19.09.2023 byla před Věznicí Odolov hornická expozice slavnostně otevřena – za účasti zástupců Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, vedení Věznice Odolov i starostů okolních obcí. Místo nebylo zvoleno náhodou – pěší i cykloturisté, milovníci běžek či třeba houbaři sem, na úpatí Jestřebích hor, zavítají často. A tak památník jako důstojná připomínka dědictví historie místa může svému účelu dobře sloužit.

Slavnostní otevření expozice podtrhla svým vystoupením Koletova hornická hudba ze Rtyně v Podkrkonoší. Na akci se prezentovala také Závodní báňská záchranná stanice Odolov – živoucí pozůstatek hornictví v našem kraji. Ta je nyní ve správě státního podniku Diamo, který se stará o majetek nejen bývalých Východočeských uhelných dolů. Svoji techniku představili i dobrovolní hasiči z Malých Svatoňovic.  

V návštěvní budově věznice, ke které nová expozice těsně přiléhá, si návštěvníci akce prohlédli malou výstavku fotografií a artefaktů s vazbou na důl. Věznice Odolov přidala fotografie ze svého prostředí, aby byly změny z posledních třiceti let jasné.  

Důlní hornická expozice by rozhodně nevznikla bez Oldřicha Bráta, bývalého zaměstnance dolů a dnes vězeňské služby. On je tím, kdo přišel s nápadem památník vytvořit a poté s nezdolnou vůlí, energií, vytrvalostí, odhodláním až zarputilostí, ho také zhmotnil. Poděkování za propagaci a pomoc s organizováním slavnosti patří rovněž Milanu Romančákovi.

 

-gša-

 

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X