Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Stravování ve Vězeňské službě ČR se řídí obecnými právními předpisy, vyhláškou ministerstva zdravotnictví, zákonem 169/1999 o výkonu trestu odnětí svobody a interním předpisem. 

Zákon stanoví, že „odsouzeným se poskytuje pravidelná strava za podmínek a v hodnotách, které odpovídají požadavku udržení zdraví a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu, věku a obtížnosti vykonávané práce. V rozsahu, v jakém to umožňuje provoz věznice, se přitom přihlíží k požadavkům kulturních a náboženských tradic odsouzených.“