Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Potvrzení o právu na přijetí balíčku a poučení pro odesílatele nebo poskytovatele balíčku odsouzenému (dále jen „potvrzení“) se vydává v souladu s právními předpisy upravující výkon trestu odnětí svobody. 

V adrese uveďte vždy celé jméno, příjmení a datum narození adresáta balíčku (odsouzeného) včetně příjemce balíčku (příslušná věznice). Vyhotovte seznam zasílaných nebo předávaných věcí, potravin a vložte jej spolu s tímto potvrzením a poučením do balíčku. Na balíček a průvodku vyznačte příslušnou zkratku druhu balíčku:

  • * „NB“ balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do 5 kg,
  • * „T“ balíček s knihami, denním tiskem, časopisy, věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence,
  • * „CV“ balíček s obuví, prádlem a oděvem,
  • * „PZ“ balíček dle příslušných předpisů s věcmi určenými k realizaci programu zacházení, vzdělávání a zájmové činnosti.

Maximální povolená hmotnost  balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby je 5 kg. /včetně obalu balíčku/

Balíček nesmí obsahovat věci, které jsou v rozporu s účelem výkonu trestu odnětí svobody: tj. zejména cennosti, peníze, zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou a výpočetní techniku a jejich součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva, alkoholické nápoje, výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, potraviny určené pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu, výrobky v tlakových nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí a hrubost, tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek. 

V balíčku dále nelze zasílat zejména potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo mající povahu epidemiologicky rizikových potravin, přičemž jde o maso a výrobky z masa; vejce, majonézy a výrobky s majonézou; mléko; mléčné výrobky, které neprošly tepelnou úpravou; zakysané výrobky; lahůdkářské výrobky; měkké cukrářské výrobky; zmrzlinářské výrobky; ovoce a zeleninu, zejména s narušenou strukturou včetně porcovaných kusů, které nemají obvyklý vzhled a vlastnosti; zmrazené ovoce a zeleninu a výrobky z nich; luštěniny a výrobky z nich, včetně sójových; naklíčená semena, naklíčené obiloviny nebo olejniny; potraviny, které se musí tepelně upravovat nebo ohřívat; chlazená nebo mražená jídla; polokonzervy. 

V balíčku dále nelze zasílat balené potraviny, u kterých nelze při přepravě a uložení dodržet stanovené skladovací podmínky a jejichž datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti je kratší než obvyklá doba potřebná k předání balíčku. Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti popř. též podmínky skladování stanoví výrobce a jsou uvedeny na obalu.

V rámci zasílání balíčků v mezinárodním poštovním styku je nutné postupovat v souladu s příslušnými právními a celními předpisy. 

Balíčkem v rámci vnitrostátního poštovního styku nebo předávaným při návštěvě lze v povoleném množství a druhu zasílat nebo předávat tabákové výrobky označené nálepkou „Česká republika“. Tabákové výrobky označené jinou nálepkou než „Česká republika“ nebo tabákové výrobky nálepkou neoznačené se v případě podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, odsouzenému nepředají. 

Balíček je kontrolován zaměstnanci Vězeňské služby ČR, technickými prostředky a prostředky služební kynologie. Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. 

V případě zjištění zaslání nebo předání nepovolených věcí či potravin, se kterými není třeba naložit podle právních předpisů jiným způsobem, se tyto odešlou na náklady adresáta balíčku zpět odesílateli nebo se předají odesílateli či poskytovateli, kromě potravin s krátkodobou trvanlivostí nebo prošlou lhůtou spotřeby, které se zlikvidují.