Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy odsouzených jsou organizovány zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který Česká republika uznává za platný. Vstup na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud není opatřeno fotografií. Vstupující osoba musí disponovat povolením k realizaci návštěvy odsouzené, tzv. navštívenkou. U vstupujících osob je prováděna standardní prohlídka osob a zavazadel za pomocí detektorů kovů a rentgenového zařízení. Do věznice na návštěvy lze vnést jen mince a platební karty do prodejního automatu, jiné věci jen na základě povolení příslušníka, který provádí prohlídku. 

Odsouzená má právo přijímat v určeném čase návštěvy blízkých osob na dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. V odůvodněných případech se může na základě žádosti odsouzeného doba návštěvy rozdělit na více oddělených časových úseků rozvržených do kalendářního měsíce. Odsouzenou mohou navštívit současně nejvýše čtyři osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Na žádost odsouzené může být schváleno navýšení počtu nezletilých dětí.

Návštěvníci se s odsouzenou mohou přivítat a rozloučit běžným společenským způsobem, v průběhu návštěvy jsou povoleny dotyky rukou a držení rukou viditelně nad stolem, kontakt nezletilých dětí s odsouzenou je bez omezení. Návštěva vždy probíhá v souladu se zásadami slušného chování a ohleduplně k ostatním přítomným osobám. Běžná návštěva probíhá pod stálým dozorem zaměstnanců v návštěvním sále uvnitř střeženého prostoru věznice, odsouzená sedí na jedné straně stolu a návštěva na opačné, kdy není povolen intimní kontakt. Návštěva bez zrakové a sluchové kontroly primárně zaměřena na kontakt matky s nezletilými dětmi, probíhá bez přítomnosti zaměstnance v samostatné návštěvní místnosti v budově ubytovny, ve střeženém prostoru věznice, návštěva není nároková a je schválena jen u odsouzených, které si řádně plní své povinnosti. Návštěva za přepážkou probíhá pod stálým dozorem zaměstnanců, v prostoru tomu určeném návštěvního sálu, uvnitř střeženého prostoru věznice, kdy odsouzená sedí v samostatné místnosti s průhledným sklem, kdy je přípustný pouze vizuální kontakt a komunikace přes telefonní přístroj, fyzický kontakt není umožněn, návštěva je schválena z bezpečnostních důvodů;

Povolení opuštění věznice v souvislosti s návštěvou – odsouzené může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu. Příklad realizace návštěvy z bezpečnostních důvodů – návštěvy za přepážkou – v odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční za přepážkou, např. pokud odsouzená požila v rámci výkonu trestu alkohol či jiné návykové látky, u vstupující osoby byl na vstupu do věznice detekován neuložený mobilní telefon či jiné komunikační zařízení atp.