Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Věznici Nové Sedlo bylo ve 2. pololetí r. 2017 zřízeno a personálně obsazeno tabulkové místo vězeňského kaplana. Do funkce „místního“ vězeňského kaplana nastoupil Mgr. Roman Roka, člen Vězeňské duchovenské péče, který je evangelického vyznání. Odsouzeným je tedy nově poskytována duchovní péče nejenom pravidelně a v potřebném rozsahu, ale též osobou, která díky zdařilé orientaci ve vězeňské problematice dokáže najít vhodné duchovní formy přístupy nejenom k odsouzeným, ale v případě potřeby součinnosti také k jejich blízkým osobám. 

Nadále zůstává zachováno poskytování duchovní péče odsouzeným prostřednictvím dobrovolné duchovenské činnosti pověřenými zástupci některých církví. Dlouhodobě do věznice docházejí, zpravidla ve dny pracovního klidu, především pověření zástupci Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi a Římskokatolické církve. Spolupráce mezi věznicí a uvedenými zástupci církví je průběžná a plynulá. Kontakt s nimi je trvalý, takže požádá-li odsouzený o umožnění návštěvy církví pověřené osoby, je věznice způsobilá jim takovou skutečnost bez obtíží oznámit. 

Věznice disponuje dostatečnými a přijatelnými prostory k setkání zástupců církví s odsouzenými. Náboženské činnosti jsou ve věznici konány pravidelně, nejčastěji v mimopracovní době odsouzených. Nejčastěji jsou realizovány pastorační návštěvy, společné bohoslužby a besedy, výklad náboženských textů a poskytování duchovní a náboženské literatury. Nejčetněji poskytovanou formou duchovní péče jsou jak individuální, tak i skupinové rozhovory, zaměřené nejen na duchovní nebo mravní témata, ale nezřídka také na řešení osobní, partnerské nebo obdobné problematiky odsouzených. 

Mgr. Zdeněk Kobelčuk, speciální pedagog