Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nové Sedlo 12.března (VSČR) Věznice Nové Sedlo to není jen dominantní  výkon trestu odnětí svobody.  Nedílnou součástí jsou i další oddělení, které vytvářejí prostředí pro zajištění bezpečnosti a ochrany a zajištění bezproblémového chodu organizační jednotky. Takovým oddělení je oddělení logistiky pod vedením Kamila Minaříka, který spolu s vedoucím stavebního referátu  Pavlem Šedým řídí a organizuje všechny akce stavebního charakteru. Pod jejich vedením se mění tvář samotné věznice. Jen v uplynulém roce administrativní budova dostala novou střechu o výměře více jak tisíc metru čtverečních. Byla opravena fasáda SuV1 a vjezdového koše, oprava podlahy, vrat a sociálního zařízení víceúčelové haly, včetně fasády haly. Nově bylo opraveno oplocení a komunikace vjezdového koše SuV3, kdy akce navazovala na opravu objektu stanoviště pro strážné. Na všech objektech ubytoven pro odsouzené byly instalované nové vstupní dveře. Jedná se opět o jednu z akcí, které předcházely stavební úpravy na jednotlivých oddílech. Nově vybudované prostory pro vychovatele, hygienická zařízení pro odsouzené. Proměnou prochází i objekt Drahonice, kdy definitivně byl vyřešen problém ekologického vytápění objektu kondenzační kotelnou byla nahrazena nevyhovující kotelna na tuhá paliva, která od roku 2015 nesplňovala emisní limity. V Drahonicích nezapomněli ani na energetické úspory vyregulováním topné soustavy a osadili podstatnou část topné soustavy termostatickými ventily. Dokončena byla oprava vnitřního oplocení ostrahového pásma, kdy stávající oplocení bylo vyměněno za svařované žiletkové pletivo. Z investičních akcí objektu Drahonice zůstává nedořešeno zřízení stravovacího provozu. K velkým investičních akcím v loňském roce se řadí modernizace ústředny EZS, která zefektivnila systém střežení objektu. Celý zabezpečovací systém byl zajištěn záložním zdrojem, který překlene výpadek elektrické energie po dobu 24 hodin. Změnou projde i návštěvní místnost, kdy do prostoru velkého sálu objektu velitelské budovy věznice bude provedena vestavba  hygienického zařízení, které bude určeno pro odsouzené muže a jejich návštěvy. Většina akcí byla financována z prostředků přidělených odborem logistiky na opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku.

Novou tvář získala věznice v prostoru výrobní zóny a zahrady, kdy všechny objekty byly zrenovovány a slouží svému účelu, zaměstnávání odsouzených osob. Velký vklad a podíl na stávajícím obrazu věznice mají i sami odsouzení. Pod odborným dohledem odvádí práci na vysoké profesní úrovni. Stavební práce je tou oblastí, která dodává odsouzenému pocit seberealizace, hrdosti nad vykonanou prací. Každá nová práce obohacuje jeho pracovní schopnosti, které určitě budou zúročeny po výkonu trestu na trhu práce. Věznice  Nové Sedlo krok za krokem mění svou tvář zásluhou svých zaměstnanců, ale i prací odsouzených.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.