Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V měsíci dubnu ve Věznici Nové Sedlo byl ukončen již šestnáctý standardizovaný výchovně vzdělávací program pro pachatele odsouzené za trestné činy násilí na dětech z dozorových věznic VS ČR. Program byl koncipován jako výchovně vzdělávací, který respektuje široké spektrum cílové skupiny. Neklade si za cíl terapeutickou změnu osobnosti, ale poznání a uvědomění si konkrétního důsledku trestné činnosti. Cílem programu bylo penitenciární působení na pachatele sexuálního zneužívání a násilí na dětech. Informoval o důsledcích a dopadech trestné činnosti, spouštěcích mechanismech a zdrojích trestné činnosti, minimalizaci recidivy a možnostech řešení situace nabídkou postupů, které si sám odsouzený zvolí. Na realizace programu GREPP se podílel široký tým odborných pracovníků oddělení výkonu trestu věznice ve složení psycholog , vychovatelé terapeuti, speciální pedagogové a sociální pracovnice. Při výběru odsouzených do jednotlivých běhů bylo přihlíženo nejen k charakteru trestné činnosti, ale i závažnosti, popř. nebezpečnosti, vyplývající z osobnosti odsouzeného, nebo jeho patologie. Výběr byl směřován k dosažení vyšší homogenity skupiny, odlišení odsouzených, u kterých se jednalo o dobrovolný pohlavní styk s poškozenými udržující kontakt. Předvýběr skupiny z hlediska homogenity se osvědčil jako vhodný. Ze strany odsouzených byl program jednotlivých běhů akceptován, i když v úvodní fázi programu byly tendence ke zlehčování trestné činnosti a hledání omluvy pro své chování. Teprve až při jasné konfrontaci s fakty postupně odsouzení přistupovali k realistickému sebeposouzení a ochotně pracovali na korekci svého chování. Zvolené techniky v rámci programu tzv. „Horké židle“, koncepce psaní „Dopisu oběti“, každodenní zápisy do „Deníku“ byly metody, které napomáhaly uvědomění. Program dokládá, že ve věznici lze efektivně a cíleně pracovat se závažnou trestnou činností, dosledovat působnost a zpětnou vazbu na odsouzené a její návaznost na další cílené zacházení. Problémem zůstává, že zatím schází kontinuální program pro další práci s pachateli sexuálně motivované trestné činnosti. Odsouzení jsou v rámci programu motivováni, ale po šesti týdnech se vracejí do svých kmenových věznic, kde v odborném působení není pokračováno.

Sdílet článek

Facebook
Twitter