Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Vězeňská služba, jako bezpečnostní složka má za úkol cvičit a připravovat služební psy pro výkon služby. Již od 50.let byl využíván služební pes v Nápravně výchovných zařízeních. Psi plnili úkoly spojené se střežením a hlídkovou službou a účastnili se přepravy eskortovaných osob. Pomoci psa bylo využito i při pátracích akcích, vyhledávání a zadržování prchajícího vězně. S reorganizací v roce 1991 zanikají Nápravně výchovná zařízení a vzniká Vězeňská služba. V novodobé historii kynologie ve Věznici Nové Sedlo je oddělení služební kynologie nedílnou součástí organizační struktury věznice. Od roku 1993 se soustřeďuje, jak na základní a od roku 1995 na speciální kynologickou činnost – vyhledávání omamných a psychotropních látek. V této době věznice Nové Sedlo zajišťuje služby pro věznice Oráčov, Drahonice, Bělušice a Všehrdy. Nové Sedlo se stává centrem speciální kynologie, které pracuje s plemenem německého ovčáka. V oblasti všestranné kynologie, která se soustřeďuje na provádění praktického výkonu služby psovodů a provádění společného výcviku s tematickým zaměřením působí pět psovodů s inspektorem strážní služby pro psovody a dvanáct psů. Psovodi a jejich čtyřnozí pomocníci první zkušenosti získávali ve výcvikovém středisku Policie České republiky v Býchorech. Další zkušenosti v oblasti speciální kynologie, vyhledávání omamných a psychotropních látek získali u celní správy ve výcvikovém středisku v Heřmanicích a ve Výcvikovém středisku služební kynologie v Jiřicích. Zde se psovod se svým psem poprvé dostává do kontaktu s drogou, seznamuje se různými výcvikovými metodami, psovod se učí teoretické a praktické postupy při vyhledávání drog. Pes prochází výcvikem přes přirozené chování v cizím prostředí až po značení určené látky. Služební kynologii ve vězeňské službě upravuje nařízení generálního ředitele z kterého vychází veškeré dění v této oblasti ve věznici v Novém Sedle. Současný fyzický stav čítá šest psovodů, kteří se šesti psy pokrývají potřeby věznice, jak ve všestranné, tak speciální kynologii. Věznice pracuje s plemeny německý a belgický ovčák a labrador, kteří po základním kynologickém výcviku nastoupili do praxe a každý rok podstupují přezkoušení . Kvalitních výsledků získávali psovodi z Nové Sedla v letech 2010-2014, doménou se stávají přebory Vězeňské služby České republiky ve speciální kynologii zásluhou Jiřího Kettnera se psem Jimmi, psovoda Jiřího Jarolíma se psem Qin 350 a Václava Zumra se psem Polly. Inspektor strážní služby pro psovody Jiří Kettner opakovaně získává nejvyšší ocenění v regionálních soutěžích. Další úspěch si připsal reprezentací vězeňské služby na Přeboru Slovenské vězeňské a justiční stráže v roce 2011, kdy obsadil celkově páté místo. V roce 2013 úspěch v regionální soutěži opakuje Jiří Jarolím a v roce 2014 Václav Zumr obsazuje druhé místo. Dosažené výsledky byly o to cennější, protože se přeborů zúčastnili i psovodi ze zahraničí. Psi specialisté, kromě účasti na nejrůznějších akcích především plní každodenní úkoly, prohlídky prostor věznice, přijíždějících vozidel , prohlídky oděvů odsouzených vracejících se z pracovišť, ale i např. došlé pošty. Pes každý měsíc pod vedením psovoda absolvuje několikahodinový výcvik, který je zaměřen na poslušnost, dovednosti, stopování a obranu. Důležité pro služebního psa je pohybovat se přirozeně jak v domácím, tak cizím prostředí. K výcviku věznice v současnosti využívá věznici v Drahonicích, ale i okolní věznice v rámci spolupráce. Důraz je kladen na upevňování vazeb mezi psovodem a psem, vzájemné poznávání, bezchybné plnění úkolů z obou stran. Nedílnou součástí všestranného výcviku se stává figurant. Tuto funkci vykonávají zkušenější psovodi, protože navést správně psa k zákroku je základním předpokladem úspěšnosti zásahu v praxi. Součinnost psa a figuranta přispívá nejen k posílení sebevědomí psa z dobře vykonané práce, ale i k získání dalších zkušeností, postřehu a odvahy psovoda-figuranta. Práci psovoda ve věznici nemůže zastávat každý , nestáčí jen pouhá láska ke zvířatům. Od psovoda je vyžadována vnitřní kázeň, smysl pro přesné plnění úkolů, zvládnutí metodiky a techniky výcviku psa atd. Věznice při nákupu nových psů spolupracuje a je v kontaktu s chovatelem-profesionálem v oboru kynologie, který je obeznámen s potřebami kynologie v ozbrojených složkách. Pes a psovod jsou týmem. Vztah mezi psovodem a psem je postaven na vzájemné důvěře, proto zpřetržení toho vztahu je traumatizující pro obě strany. Velmi často se stává, že po ukončení aktivní služby psovod si bere psa na dožití. Psovodi z Věznice Nové Sedlo chápou službu a povolání, jako službu společnosti, která svým působením souvisí s ochrannou společnosti před kriminálními živly. Taková služba vyžaduje důslednou organizaci, kázeň, loajalitu a obětavost a tato kritéria splňuje většina psovodů z věznice Nové Sedlo. eko

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.