Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

První běh rekvalifikačního kurzu „Truhlářské práce“ byl úspěšně ukončen v závěru měsíce dubna. Bezprostředně po oficiálním zahájení neinvestiční části projektu programu CZ 15 Zvýšení efektivnosti přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo, který je financován z Finančního mechanismu Norsko /2009-2014/ byl zahájen první běh rekvalifikačního kurzu v oboru truhlářské práce. Do kurzu bylo zařazeno deset odsouzených ze specializovaného oddělení pro výkon trestu odsouzených mužů s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užívání návykových látek. Jednou z podmínek pro jejich zařazení byla absence kvalifikace v oboru. Kurz byl dotován 120 hodinami a probíhal tři dny v týdnu po pěti hodinách. Cílem bylo získat základní dovednosti při práci se dřevem. Teoretická výuka byla bezprostředně spojována s praktickou činností na kterou byl kladen důraz. Odsouzení byli vedeni k tomu, aby získané teoretické znalosti a praktické návyky zúročili při realizaci výrobku, kterým by se prezentovali při závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška proběhla 26.dubna 2016 a skládala se z teoretické části ve formě testu a praktické zkoušky formou prezentace zhotoveného výrobku. Odbornou část zastřešoval mistr odborného výcviku Jaromír Janovský ze Střední integrované školy ve Slaném, který byl předsedou zkušební komise. Odsouzení při zkoušce prokazovali dobré základní znalosti z oblasti dřevovýroby. Při praktické zkoušce byli schopni popsat technologický postup při výrobě daného předmětu. V závěru předseda zkušební komise ocenil kvalitu zpracování jednotlivých výrobků a po zásluze ocenil každého rekvalifikanta. Výrobky odsouzených posloužily nejen k prezentaci, ale najdou dále své uplatnění. Všechny didaktické pomůcky, které byly v rámci I. běhu vyrobeny mají již svého adresáta. Budou předány Domovu důchodců v Žatci, kde pomohou seniorům v činnostech při volnočasových aktivitách. Opět se potvrzuje, že cílená a systematická práce s odsouzeným pod odborným vedením, kdy odsouzený vidí výsledky své práce a současně si uvědomuje, že bez posunu v myšlení a samo přičiněním není cesty k opětnému začlenění do společnosti po výkonu trestu. Na rekvalifikační kurz „Truhlářské práce“ bezprostředně v květnu navazuje prvním během dalšího kurzu v dělnických profesích a to rekvalifikace v oboru „Údržby veřejné zeleně“. Praktická příprava je realizována na zahradě věznice a při údržbě výrobní a hospodářské zóny.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter