Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nové Sedlo 17.listopadu (VSČR) Poradní komise ředitele Věznice Nové Sedlo se na podzimním zasedání sešla v ženské věznici v Drahonicích.

Drahonice poprvé přivítaly členy poradní komise ve složení zástupců odborné veřejnosti ředitele Úřadu práce v Lounech, vedoucího střediska Probační a mediační služby v Lounech, starosty obce Lubenec a speciální pedagožky a učitelky základní školy. Úvodem po nezbytných personálních otázkách a zajištění bezproblémového chodu komise ředitel věznice Miroslav Špalek předal jmenovací dekret vydaný ministrem spravedlnosti ČR speciální pedagožce Lence Součkové a současně Vratislav Pražák oznámil ukončení své funkce člena komise v souvislosti s ukončením funkce ředitele Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Lounech.

K aktuálním otázkám věznice vystoupil ředitel věznice, kde nastínil některé úkoly s kterými se bude věznice muset vypořádat ještě v letošním roce. Důraz byl kladem především na zaměstnávání odsouzených osob, perspektivě otevření dalších nových pracovišť, personálním otázkám, ale i spolupráci s obcemi.

Zástupce pověření vedením objektu Drahonice Martin Toman seznámil přítomné s historií a současností objektu. Členové komise shlédli prezentaci objektu Drahonice. Následná faktická prohlídky vnějších i vnitřních objektů včetně pracoviště Call Centra, které zaměstnává odsouzené ženy vyvolala celou řadu otázek a námětů. Předseda komise Jan Plhák informoval o aktuálním dění v oblasti alternativních trestů. Sdělil, že v Písku bude zahájen provoz Probačního domu, který bude nabízet zázemí pro vybrané lidi, kteří budou podmíněně propuštěni z výkonu trestu. Jedná se o první zařízení tohoto druhu v Česku. Starosta obce Lubenec Jiří Chaloupecký zhodnotil spolupráci s věznicí a nastínil další možnosti spolupráce. O možnosti rozšíření spolupráce základní školy v Jirkově s věznicí pohovořila Lenka Součková.

Pravidelné jednání poradní komise a dlouhodobá spolupráce opět ukázala, že nestranný pohled členů komise z venku přispívá k přehodnocení přístupů a otevírá prostor pro vytěsnění některých stereotypních postupů a řešení.

eko

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.