Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nové Sedlo 15.července (VSČR) Nevyzpytatelná příroda, silný vítr způsobený meteorologickým jevem zvaným „downburst“, pro něž ani neexistuje český jednoslovný ekvivalent poničil část obce Stebno, která leží vzdušnou čarou několik málo kilometrů od věznice Nové Sedlo, objektu Drahonic.

Věznice Drahonice  měla již z minulosti zkušenosti s pomocí při živelné pohromě, kdy odsouzení pomáhali  obcím poničenými povodněmi. Proto z Drahonic okamžitě přišla nabídka pomoci formou nasazení lidské síly obci Kryry, pod kterou obec Stebno spadá. A dnes již třetí týden ženy odjíždějí pravidelně každé ráno pomoci obci. Proto dejme prostor zástupci vedoucího výkonu trestu Michalu Charvátovi, aby nám přiblížil co předcházelo prvnímu výjezdu. Jestliže zavzpomínám na nedávnou minulost bylo to dost hektické. Okamžitě zjistit jaká je situace, s čím by obec potřebovala pomoci. Proto rychlá návštěva starosty Kryr. Vytipování vhodných odsouzených žen, které by v doprovodu pracovníka věznice mohly opustit věznici. Svolání odborné komise k posouzení návrhů, návrhy schválit ještě ředitelem a podepsat propustkové knížky odsouzených. Vybavit odsouzené pracovním oděvem a samozřejmě zajisti dopravu. Když si představíte, že v půl osmé ráno zasedá odborná komise a v devět hodin opouštění odsouzené ženy objekt má to velmi silnou vypovídající hodnotu o nasazení všech pracovníků, kteří se podíleli na přípravě akce. Patří jim za to dík. A jak to vidí deset odsouzených , které každé ráno nasedají do eskortního vozu a odjíždějí směr Stebno ? Jsme rády, že jsme byly vybrány. Ze strany odsouzených byl velký zájem o pomoc. Myslíme si, že nikoho nemohlo nechat v klidu co musejí lidé na místě prožívat. Nejsme „holky z porcelánu“ a šly jsme do toho. Trošku jsem se obávaly, jak nás veřejnost příjme, přeci máme nějakou „minulost“ a přijíždíme ze zařízení „které nás nezdobí“. Naše obavy byly však  velmi rychle rozptýleny zvláště, když okolí vidělo pracovní nasazení. Celou situaci dokresluje  sociální pracovník Pavel Vagner, který dohlížel na skupinu pracujících odsouzených. Je to zvláštní pocit, kdy se v člověku mísí různé pocity. Jednak je to smutek nad tím, co postihlo obec jedné z nejhezčích obcí Ústeckého kraje, ale zároveň mám velmi dobrý pocit z toho, jak se k odstraňování škod postavily odsouzené ženy, které mi i po náročném dni plné tvrdé dřiny položily dotaz, zda je již zařízeno, aby i příští týden mohly jít pomáhat. Člověk znalý jejich trestné minulosti by takový zájem o pomoc jiným lidem nečekal. Stebenští občané, kteří se s námi setkali, jednoznačně překonali nejistoty spojené s faktem, že jim přišly nabízet pomoc ženy, které vykonávají trest odnětí svobody a nabízenou pomoc kvitují a oceňují. Při naší pauze na svačinu nám nabízejí kávu, domácí pekařské výrobky, natočí limonádu a poděkují za odvedenou práci. Pro některé z odsouzených, je to poprvé, kdy jim pro ně neznámý člověk za něco děkuje.

I dobrovolní hasiči, kteří v obci pomáhají sledují, jak odsouzené přidají ruku k dílu a jsou vděčni za každý den, kdy jim pomáhají s odklízením škod. Práce odsouzených je velmi kladně hodnocena starostou a místostarostou města Kryry, pod které obec Stebno spadá, opakovaně děkují za pomoc odsouzeným ženám. Velmi si  váží rychlé reakce vedení Věznice Nové Sedlo ředitele Miroslava Špalka, zástupce Martina Tomana , ale i všech kdo se podílel a podílí na akci pomoci Stebnu.

Pomoc drahonických žen má dvě fáze. Bezprostředně po zjištění co silný vítr napáchal, odsouzené se aktivně zapojily do úklidu prostranství obce, pomohly s odklízením popadaných a polámaných stromů na návsi a na cestě okolo rybníka, která vede do chatové oblasti. Nakládaly do kontejnerů spadlé větve, střešní krytinu, byly k ruce i dobrovolným hasičům, skládaly a rovnaly stavební materiál, který byl občanům Stebna darován organizacemi i jednotlivci atd. Z práce na „obecním“ se odsouzené přesunuly na pomoc soukromým osobám. Vedení objektu Drahonice kontaktovali pracovníci obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, zda by ženy mohly pomoci soukromým osobám při odstraňování škod. Organizace Člověk v tísni společně s vedením Drahonic   zmapovala rozsah pomoci a věznice stanovila jasná pravidla pro práci odsouzených. A tak po splnění všech bezpečnostní hledisek a dalších formalit pokračují odsouzené ženy v pomoci. Opravdu nemáme „holky z porcelánu“, ale ženy, které umí za to vzít.

eko

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.