Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nové Sedlo 7.února (VSČR) Věznice Nové Sedlo pokračuje ve spolupráci s Centrem podpory podnikání Praha, o.p.s. (CPPP) a podílí se na realizaci projektu „Na svobodu s mentorem“ v rámci programu SP -Program Spravedlnost spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021. Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo financí ČR.

Věznice Nové Sedlo spolu Centrem podpory podnikání navazuje na dlouhodobou spolupráci a otvírá novou etapu v oblasti měkkých projektů. Již v samotném názvu projektu Na svobodu s mentorem se skrývá jedno významné plus pro odsouzené opouštějící výkon trestu a je pouze na odsouzeném, jak vážně přemýšlí o své integraci do společnosti. Projekt lze rozdělit do dvou etap, kdy odsouzený, který má cca šest měsíců do konce trestu a splňuje další kritéria má možnost vstoupit do projektu. Každému odsouzenému je přidělován mentor, který s odsouzeným spolupracuje již ve výkonu trestu a společně řeší otázky uplatnění na trhu práce, bydlení, zadluženosti, ale poskytuje i rodinné a partnerské poradenství. V druhé etapě, která se již týká odsouzeného po výkonu trestu, může klient ještě půl roku využít spolupráce s mentorem s cílem dovršení úspěšné integrace. Především druhá etapa dává odsouzenému jistotu, že po výkonu trestu bude mít někoho, kdo mu může podat pomocnou ruku. A především, společným úsilím prohloubí reálnou možnost plné integrace.

Věznice na zahájení projektu se připravovala po zveřejnění výzvy již v roce 2021. Po schválení bezprostředně přistoupila k seznamování odsouzených s obsahovou stránkou projektu. A co oslovilo odsouzené? Především cílení spolupráce do oblasti práce, bydlení a zadluženosti, ale především spolupráce  s mentorem jak ve výkonu , tak po výkonu trestu. Již první měsíce ukazují, že výběr mentorů ze stravy Centra podpory podnikání není náhodný a přidělené osoby mají bohaté  teoretické a praktické zkušenosti a klientela odsouzených jim není cizí. Velmi kladně lze hodnotit systém práce s odsouzeným, kdy spolupráce neprobíhá jednokolejně, ale po každé schůzce, která se uskuteční přímo ve věznici nebo prostřednictvím SKYPE si odnáší obě strany úkoly na kterých je nutné zapracovat do dalšího setkání. V průběhu celého projektu, který je v délce 30 měsíců bude mít několik desítek odsouzených mužů i žen dokázat, že opětné začlení do společnosti nejsou jen prázdná slova. Projekt má ještě jedno velké pozitivum, poskytne věznici zpětnou vazbu. Každý odsouzený, kterému se podaří naplnit cíl, bude motivací i pro pracovníky vězeňské služby, že účast v  takovém projektu má smysl.

Závěrem dejme slovo zástupci Centra podpory podnikání ing. Jaroslavu Kovářovi. Centrum podpory podnikání s věznicí spolupracuje více jak deset let . Máte za sebou několik projektů, proč právě volba padla na věznici Nové Sedlo?  Základy úspěšné spolupráce položili zakladatelé neziskové organizace  s Komplexním reintegračním programem pro osoby opouštějící prostředí Věznice Nové Sedlo. CPPP při rozhodování mělo velké štěstí. Především setkalo se s velkým porozuměním u vedení v osobě ředitele Miroslava Špalka a koordinátorky  Evy Korenekové, která již měla za sebou realizaci několika projektů a maximálně zúročila všechny své znalosti a zkušenosti.  V objektu Drahonice ovšem se mění klientela odsouzené muže vystřídají ženy jste připraveni? V přípravné fázi projektu jsme se soustředili na obě skupiny. Zástupci obou skupin, kteří jsou  již součástí projektu se potýkají se stejnými problémy. U odsouzených žen se přidává otázka dětí, ale to je přirozené. Jsem přesvědčen, že naše mentorky budou nápomocné i v této oblasti. Jsme si vědomi, že úspěšnost projektu vedle vůle a odhodlání odsouzených bude záležet na perfektně odvedené práci našich mentorů.  

Projekt na Svobodu s mentorem je na svém začátku. Je zřejmé, že odsouzení mají zájem o tuto formu spolupráce ve výkonu trestu. Zajímavé bude sledovat, jak odsouzení po výkonu trestu budou schopni spolupráci s mentorem před a po výkonu „přetavit“  v život v řádného občana.

eko                       

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.