Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Obecná finanční a ekonomická „negramotnost“ odsouzených a nezkušenost s „životem žít na dluh“ je jedním z faktorů proč se nedaří snížit recidivu trestné činnosti. Bez základních ekonomických a finančních znalostí nelze činit kvalifikovaná rozhodnutí při správě osobních financí a rodinného majetku. Znalost rizik a dlouhodobých důsledků využívání jednotlivých produktů je ale zatím relativně nízká, ačkoliv finanční rizika se stávají jedním z hlavních témat. Věznice ve spolupráci s Centrem podpory podnikání, o.p.s .Praha zahájila v měsíci říjnu cyklus přednášek a besed pro cca 250 odsouzených, kteří měli možnost s odborníky nahlédnout do problematiky dluhů. Otázka zadluženosti a její dynamiky společně s nemožností se uplatnit na trhu a návrat do nevhodného původního sociálního prostředí nedávají předpoklad odsouzeným další existence bez trestné činnosti. Poskytnutím základní informace se otvírá odsouzenému cesta, aby začal alespoň přemýšlet o svých dluzích a pochopil, že „žít na dluh“ není tou správnou cestou k řešení problémů či uspokojování svých potřeb. Jen velmi malé procento odsouzených přichází do výkonu trestu a má vyřešené své dluhy, v mnoha případech se ukáže, že za „zvládnutím“ se skrývá nedostatečný přehled o svých pohledávkách a absence komunikace s věřiteli a exekutory. Účastníci setkání získali informace nejen jak své dluhy zmapovat, ale i jak předcházet navyšování dluhů, jak s věřiteli komunikovat, ale i co se stane když na své závazky zapomenou. Nízká úroveň finanční gramotnosti nedává odsouzeným možnost orientace v problematice peněz, posuzování jednotlivých finančních produktů, řízení a spravování osobních financí, ale i schází vědomosti na základě kterých dokáží rozlišit a odmítnout nevhodné či nebezpečné finanční nabídky. Cílem přednášek a besed byla motivace klientů k řešení své předluženosti a upozornit, že s aktivním přístupem nezůstanou sami v této složité situaci, protože extrémně složitá legislativa a problematika dluhů, smluv, exekucí a insolvencí je nad síly člověka bez právního vzdělání. Pomyslná podaná ruka CPPP, o.p.s. je jednou z mnoha možností, jak začít řešit svou předluženost. eko

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter