Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nové Sedlo 11. října (VSČR) Příslušníci oddělení vězeňské stráže mají na starosti nejen vnější a vnitřní bezpečnost věznice, ale i eskorty.

Činnost eskortní služby se řadí mezi nejrizikovější oblasti, které zajišťuje vězeňská služba, protože se vždy jedná o ozbrojený doprovod vězněné osoby mimo věznici. Sama o osobě práce příslušníka eskortní služby vyžaduje, jak odbornou, tak především fyzickou přípravu. Pochybení v rozhodnosti, bdělosti a odpovědnosti může mít fatální následky. Tyto vlastnosti nechybí příslušníkům eskortní služby z Věznice Nové Sedlo Radku Koubovi, Vladimíru Studenému, Danielu Petráňovi, Rostislavu Žďárskému a Miroslavu Doležalovi, kteří potvrzují připravenost nejen v teoretických znalostech, ale i praktickém výcviku. Kolektiv příslušníků eskortní služby se jeví dlouhodobě stabilní s velkým citem pro kolektivní práci a s vysokým stupněm odpovědnosti. Proto si sami vytipovávají budoucí členy z příslušníků věznice. Rozhodující je psychická vyrovnanost, cit pro práci v kolektivu a fyzická vybavenost. Všechny tyto vlastnosti jsou zúročeny při výcviku eskort osob, kdy odpovědnost při použití zbraně, rozpoutání odsouzeného u lékaře nebo soudu považují za momenty nejnáročnější na psychiku každého člena eskorty. O náročnosti vypovídá statistika, kdy v roce 2013 eskortní služba  zajišťovala 117 eskort s počtem 266 odsouzených, v roce 2016 již to bylo 268 eskort s 578 odsouzenými a předběžná statistická čísla pro rok 2017 ukazují opět nárůst eskort i přepravovaných osob.  Eskortní služba zajišťuje především přepravu vězněných osob do vězeňského zdravotního zařízení včetně civilních  zařízení, psychiatrických léčeben, k soudnímu řízení, nechybí ani převoz peněžních zásilek.  Bezproblémové splnění úkolů eskortní služby nezávisí jen na dobře vykonané práci „eskorťáků“, ale i řidičů. Především součinnost obou složek při přepravě vězněných klade důraz nejen na perfektní znalost trasy přesunu, ale i objektu ve kterém se příslušníci s odsouzeným pohybují, útok může přijít z kterékoliv strany. Proto všichni příslušníci procházejí nácvikem eskort nebezpečných osob, sebeobrany s pomocí nejrůznějších hmatů a chvatů a použití donucovacích prostředků, střelby z pistole, samopalu a brokovnice. Nácviky mají i svá specifika, které souvisejí s charakterem práce proto důraz je kladen  na pronásledování a čištění prostoru. Eskortní služba musí být připravena i na případ, že selže technika, proto zajištění všech bezpečnostních opatření, jako je například kruhové střežení je nedílnou součástí odborné přípravy příslušníků.

Příslušníci eskortní služby jsou partou profesionálů nejen po stránce odborné, ale jsou schopni využít i potenciálu každého jedince. Mají ve svém kolektivu jedince na kterého se mohou spolehnout, že je schopen uvolnit napětí, další je vybaven komunikačními vlastnostmi. Všichni dbají, aby do výkonu práce nezasahovaly nejrůznější vlivy, proto nepříjemné věci si říkají na rovinu, jsou si vědomi, že v „dusném prostředí“ se náročná služba nedá dělat. Proto jak říkají „dbají na to, aby nedošlo k něčemu co by se muselo zachraňovat“. Příslušníci eskortní služby jsou součástí výjezdových skupin, zúčastňují se mimořádných prohlídek ve věznici,  jejich zkušenosti nacházejí odraz  v programech další přípravy. Eskortní služba není jen o přepravě osob, ale o vysokém stupni odpovědnost a to, že příslušnici  z Věznice Nové Sedlo plní své povinnosti svědčí  fakt, „že ještě nemuseli nic zachraňovat“.

eko

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.