Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská knihovna umožňuje vstup do světa knih a je jedním z nástrojů smysluplnosti stráveného času ve výkonu trestu. Přispívá k rozvoji duchovní, emocionálních, sociálních a jazykových dovedností, posiluje zájem o literaturu. Věznice zajišťuje provoz knihovny v rámci svých možností, zabezpečuje její vybavení běžnou dostupnou beletrií, náboženskou a odbornou literaturou včetně základních právních předpisů. Knižní fond čítá okolo 7,5 tisíce titulů z toho 2,5 tisíce tvoří odborná literatura. Každým rokem knihovna obměňuje cca 50 knih zakoupením popř. vyřazením. Knižní fond je obohacován tituly, které věznice získává i darem. Sedmdesát pět procent odsouzených pravidelně navštěvuje knihovnu a řadí se mezi aktivní čtenáře. Největší zájem je o beletrii, vězni upřednostňují knihy dobrodružné s historickou a válečnou tématikou, detektivky, vědeckofantastické a literaturu faktu. Knihovna nabízí knihy s náboženskou tématikou, ale i cizojazyčné tituly. Odsouzení prostřednictvím knihy se snaží smysluplně strávit čas ve výkonu trestu formou uvolnění a relaxace, ale i rozšířením vědomostí a sebepoznání. Čtení nelze chápat jako „osamělou činnost“. Řada odsouzených se dostávají k pravidelnému čtení až ve výkonu trestu. Zvláště u mladé generace lze zaznamenat absenci primárního vstupu do světa knih. Teprve vězeňská knihovna jim poskytuje postupné seznamování s autory a jejich díly, ruku v ruce s budováním stabilní čtenářské motivace. Stabilní čtenářská motivace přispívá k pravidelným návštěvám knihovny a k podpoře čtení. Systematická práce speciálních pedagogů, společně s pečlivým výběrem knihovníka dává předpoklad, že čtení se stane koníčkem celé řady odsouzených. Propracovaný systém výpůjček prostřednictvím nástěnných seznamů všech titulů dává odsouzeným možnost výběru žánru a konkrétní knihy. Nezastupitelnou roli při výběru knih sehrává osoba knihovníka, který s intenzivním vztahem k literatuře a znalostí vkusu odsouzeného je schopen reagovat na požadavky. Nemalou roli sehrávají u odsouzených, kteří nikdy nečetli a rozhodnou se objevovat svět knihy. Knihovník se stává průvodcem, seznamuje odsouzeného s autory a jejích díly, doručuje vhodnost titulu. Prostřednictvím knihovníka jsou zajišťovány služby pro odsouzené, kteří jsou umístěni v lůžkové části zdravotního zařízení popř. krizového oddělení. Věznice si uvědomuje důležitosti čtenářské gramotnosti proto tvoří nedílnou součást programu zacházení každého odsouzeného.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X