Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

MÍROV 12. února (VS ČR) - Od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2026 je ve Věznici Mírov realizován projekt Z věznice novým směrem, který je zaměřen na přímou práci s osobami před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Hlavním cílem projektu je formou propojení penitenciární a postpenitenciární péče podpořit osoby ve výkonu trestu v jejich reintegraci do společnosti a po jejich propuštění zvýšit šanci sociálního začlenění. Tento projekt zajišťuje Centrum pro komunitní práci východní Morava a je spolufinancován Evropskou unií.

V záři 2023 bylo odbornými pracovníky věznice a realizačním týmem projektu vybráno 9 účastníků do 1. běhu motivačně edukačního programu Novým směrem, který byl úspěšně ukončen 30. ledna 2024, účastníci programu obdrželi osvědčení o absolvování.

Souběžně s realizací programu Novým směrem byla započata individuální práce s odsouzenými ve výkonu trestu tak, aby po jejich propuštění z VTOS došlo k plynulému navázání další podpory mimo věznici. Následně bude probíhat u první skupiny odsouzených postpenitenciární péče a její realizace. Jedním z cílů projektu je podpořit sociální začleňování, které je koordinované subjekty multidisciplinární spolupráce.

Po dohodě s vedením věznice bude realizováno 6 běhů programu. Celkem proběhne 15 skupinových setkání s minimálním počtem 8 účastníků. Do programu bude zapojeno celkem 48 osob.  Zapojení klienta do projektu je zcela dobrovolné, kdy významnou roli hraje vnitřní motivace a vlastní vůle klienta využít podpory a péče odborných pracovníků. Po absolvování programu Novým směrem obdrží účastnící Osvědčení o absolvování programu.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X