Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Mírov je profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou. Do věznice jsou umísťováni odsouzení zařazení do typu věznice:

  • s ostrahou – s vysokým stupněm zabezpečení, se středním stupněm zabezpečení,
  • se zvýšenou ostrahou.

Ve věznici zabezpečuje zaměstnávání odsouzených umístěných k výkonu trestu odnětí svobody naše Středisko hospodářské činnosti.

Zaměstnávání vězňů ve Věznici Mírov probíhá v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody v platném znění, a v souladu s ustanovením § 53 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody v platném znění.

V naší věznici se jedná zakázkovou výrobu, expedici a montáž nábytku z laminátotřískových desek, převážně pro státní subjekty. Práce je zajištěna 30 odsouzenými věznice. Dále provádíme jednoduchou ruční montáž drobných dílců pro sporáky firmy MORA. Součástí výroby je i kompletace drobných dílů propojnicových systémů pro firmu BTS Mohelníce a kompletace nenáročných sestav pro firmu Innomotics Mohelnice. V neposlední řadě zajišťujeme ruční navíjení a dokompletaci statorových svazků asynchronních elektromotorů (zapojení, bandážování, tvarování čel a přezkoušení el. pevnosti vinutí proti kostře a závitovým zkratům). Vše pro firmu Innomotics Mohelnice. Práce zajištěna 115 odsouzenými.

Jsou tam nějaké limity, co vězni nemohou u nás dělat? Limity v podstatě nejsou, ale veškeré činnosti odsouzených, vzhledem ke stupni střežení, musejí probíhat uvnitř věznice.  Jinak mohou odsouzení dělat prakticky jakoukoliv práci.

V dalších letech určitě očekáváme zvýšení počtu pracujících vězňů, jelikož v současné době máme pracovně zařazeno cca 60% odsouzených a cílem je zaměstnat jejich maximální množství.  V současné době poptáváme jednoduché manuální práce pro odsouzené. Zisk není při zaměstnávání odsouzených hlavním cílem, tím zůstává zaměstnávání odsouzených a udržení si jejich pracovních návyků i při výkonu trestu odnětí svobody.

Odměňování odsouzených

Odsouzení zařazení do práce jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 361/2017 Sb., ve znění Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 13/2018 o odměňování odsouzených zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Odsouzení jsou zařazeni do čtyř platových skupin

  • skupina – 50 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (není potřebná odborná kvalifikace)
  • skupina – 70 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (vyučení nebo potřebná odborná kvalifikace)
  • skupina – 95 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu)
  • skupina – 120 % minimální mzdy za kalendářní měsíc (vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu).

Možnosti spolupráce

Na základě objednávky si firma/subjekt objedná za dohodnutou cenu určitou výrobu, která je následně realizována v provozovně Střediska hospodářské činnosti.

Výhody

Základní složka odměny není vázána na aktuálně stanovenou minimální mzdu obecně právním předpisem. Zaměstnávání odsouzených je možné jak dlouhodobě, tak krátkodobě dle potřeb a požadavků zaměstnavatele. Věznice má zpravidla k dispozici dostatek náhradní pracovní síly, a tak zaměstnavatel nemusí řešit otázku spojenou s pracovní neschopností, čerpáním řádné dovolené a dalšími překážkami v práci z obdobných důvodů. Ze strany věznice je věnována maximální pozornost výběru vězněných osob pro zaměstnavatele. Věznice zajišťuje smluvně dohodnutý počet pracujících. Odsouzení jsou odměňováni podle vykonané práce. Zaměstnavatel nehradí nemocenskou, dovolenou, státní svátky, odchodné a mzdu, kdy odsouzený nepracuje (odstávky výroby).
 

Kontaktní osoby pro oblast zaměstnávání vězňů

Ing. Lukáš Buřval 
e-mail: lburval@vez.mir.justice.cz 
tel: 583 488 248 
mobil: 601 088 538