Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Charakteristika

Historie věznice sahá až do poloviny 12. století, kdy byl na strmém vrchu poblíž Mohelnice vybudován dobře opevněný hrad Mírov, jenž se stal součástí obranné soustavy, chránící majetek olomouckého biskupa. Od konce 14. století sloužil jako spolehlivé vězení pro provinivší se biskupské služebníky.

Současná mírovská věznice je věznicí pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených se zvýšenou ostrahou a ostrahou s odděleními s vysokým stupněm zabezpečení a se středním stupněm zabezpečení. Ve věznici je zřízen specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování ve věznici s zvýšenou ostrahou a oddíl s zesíleným stavebně technickým zabezpečením pro výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Vybrané druhy ubytovacích prostor se dělí na nástupní oddíl, výstupní oddíl, uzavřený oddíl, zvláštní ubytovací kapacitu pro potřeby naplňování léčebného režimu. Dále jsou zde specializované oddíly, a to specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, oddíl se zesíleným stavebně technickým zabezpečením pro výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených, oddíl bezdrogové zóny a krizový oddíl. Vězni jsou ubytováni ve společných celách. 
 

Programy zacházení

Vzhledem k dlouhodobým trestům odsouzených je vedením věznice, odbornými zaměstnanci a vychovateli kladen velký důraz na jejich mimopracovní aktivity a využívání volného času. Kromě obvyklého vyžití při sportu, mohou odsouzení své zájmy a schopnosti uplatnit i v jiných oblastech, ať už jsou to jazykové aktivity, pracovní aktivity a další. Úspěch sklízejí i dřevěné hračky, vyrobené z odpadového materiálu v rámci pracovní terapie. Věznice spolupracuje se zástupci církví a řadou dalších nevládních organizací a sdružení.

 

Pracovní zařazení odsouzených

Pracovní zařazení odsouzených se pohybuje nad 60%. S ohledem na jejich složení je pro věznici atraktivní nabídka takového pracovního uplatnění, již lze realizovat v areálu věznice. Odsouzení pracují ve dřevovýrobě, zejména při výrobě nábytku. Jím bylo vybaveno např. pracoviště ombudsmana v Brně, Justiční palác v Liberci a další objekty. Jeho kvalita je plně srovnatelná s nabídkou na trhu. Další uplatnění mohou odsouzení nalézt v pracovištích kovovýroby, apretace, ad.

 

Zaměstnanci

Ve věznici je aktuálně k 1. 9. 2023 zaměstnáno 259 zaměstnanců. Chod věznice zajišťuje 153 příslušníků a 106 občanských zaměstnanců (91 kmenových zaměstnanců + 15 PSHČ). Pro sportovní vyžití zaměstnanců je k dispozici tělocvična s posilovnou. K jejich vlastnímu vyžití a relaxaci využívají zaměstnanci pravidelně určené finanční prostředky z FKSP. Každoročně je realizován pro děti a vnoučata zaměstnanců tzv. Zážitkový den. Akce probíhá ve sportovním areálu věznice. Tradičními se již stala setkání s bývalými zaměstnanci věznice. Úspěšná spolupráce přetrvává taktéž se slovenskými kolegy z Ústavu pro VVaT Ilava.
 

 

Věznice Mírov