Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Charakteristika

Historie věznice sahá až do poloviny 12. století, kdy byl na strmém vrchu poblíž Mohelnice vybudován dobře opevněný hrad Mírov, jenž se stal součástí obranné soustavy, chránící majetek olomouckého biskupa. Od konce 14. století sloužil jako spolehlivé vězení pro provinivší se biskupské služebníky.

Současná mírovská věznice je věznicí pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených se zvýšenou ostrahou a ostrahou s odděleními s vysokým stupněm zabezpečení a se středním stupněm zabezpečení. Vybrané druhy ubytovacích prostor se dělí na Nástupní oddíl, Standardní oddíl, Výstupní oddíl, Uzavřený oddíl, Ošetřovnu věznice. Dále je zde Specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, Oddíl se zesíleným stavebně technickým zabezpečením pro výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených, Oddíl bezdrogové zóny a Krizový oddíl. Vězni jsou ubytováni ve společných celách.
 

Programy zacházení

Zaměstnanost vězňů se pohybuje kolem 60%. S ohledem na jejich složení je pro věznici atraktivní nabídka takového pracovního uplatnění, již lze realizovat v areálu věznice. Odsouzení pracují ve dřevovýrobě, zejména při výrobě nábytku. Jím bylo vybaveno např. pracoviště ombudsmana v Brně, Justiční palác v Liberci a další objekty. Jeho kvalita je plně srovnatelná s nabídkou na trhu. Další uplatnění mohou odsouzení nalézt v pracovištích kovovýroby, apretace, ad.

Vzhledem k dlouhodobým trestům odsouzených je vedením věznice, odbornými zaměstnanci i vychovateli kladen velký důraz na jejich mimopracovní aktivity a využívání volného času. Kromě obvyklého vyžití při sportu, mohou odsouzení své zájmy a schopnosti uplatnit i v jiných oblastech, ať už jsou to jazykové aktivity, pracovní aktivity a další. Úspěch sklízejí i dřevěné hračky, vyrobené z odpadového materiálu v rámci pracovní terapie. Věznice spolupracuje se zástupci církví a řadou dalších nevládních organizací a sdružení.
 

Péče o zaměstnance

Pro sportovní vyžití zaměstnanců je k dispozici tělocvična s posilovnou. K jejich vlastnímu vyžití a relaxaci využívají zaměstnanci pravidelně určené finanční prostředky z FKSP. Každoročně je za spolupráce s Obecním úřadem Mírov realizován v měsíci červnu Dětský den. Akce probíhá na místním koupališti a zúčastní se jí děti zaměstnanců věznice a děti místních obyvatel. Tradičními se již stala setkání s důchodci. Úspěšná spolupráce přetrvává taktéž se slovenskými kolegy z Ústavu pro VVaT Ilava.
 

Účast veřejnosti při konání veřejného soudního jednání ve věznici

V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání a je konáno ve Věznici Mírov, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Mírov, Poštovní přihrádka 1, 789 53 Mírov nebo emailem na  adresu podatelny: 36podatelna@vez.mir.justice.cz.

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být  provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.