Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

MÍROV 7. června (VS ČR) - Náborový tým Věznice Mírov navštívil v uplynulém měsíci vybrané úřady práce v Olomouckém kraji.

Konkrétně se jednalo o Úřady práce v Jeseníku, Přerově a pro větší zájem uchazečů dvakrát v Šumperku. Písemně byly vyzvány ke spolupráci také úřady práce v Pardubickém kraji. Cílem akce byla distribuce informačních materiálů, prezentace práce příslušníků vězeňské stráže a zejména nábor nových zájemců z řad nezaměstnaných a studentů posledních ročníků středních škol, kteří měli možnost se prezentací zúčastnit. I toto je jeden ze způsobů, kterým se snaží Věznice Mírov řešit nepříznivou personální situaci související s dlouhodobě neobsazenými systemizovanými místy příslušníků.

Ve Věznici Mírov probíhá generační obměna zaměstnanců, a proto bylo potřeba přistoupit k intenzivnějšímu náboru především nových příslušníků. S úřady práce v olomouckém a pardubickém kraji spolupracuje personální oddělení Věznice Mírov dlouhodobě. V rámci této náborové kampaně bylo úřady práce vytypováno 84 uchazečů o zaměstnání. Formou prezentací přímo v zasedacích místnostech jednotlivých úřadů práce seznámil náborový tým, ve složení vedoucí personálního oddělení Marcela Krejčí a 1. zástupce ředitele věznice Zdenek Trunda, uchazeče s podmínkami přijetí do služebního poměru a s nabízenými benefity. Uchazeči dostali dostatečný prostor na kladení doplňujících otázek a toho především při jednáních na Úřadu práce v Šumperku hojně využívali. Prezentace vzbudily zájem nejen mezi zúčastněnými uchazeči o zaměstnání a studenty posledních ročníků středních škol, ale také mezi zprostředkovateli zaměstnání navštívených úřadů práce, kteří tak svým klientům budou moci podávat lepší informace o nesnadné, ale zajímavé práci ve Věznici Mírov.

V rámci náborové kampaně budeme určitě i v budoucnu tyto akce realizovat pro získávání případných nových zájemců o práci, především ve služebním poměru příslušníků VS ČR. Jsme přesvědčení o tom, že tyto akce mají smysl nejen z pohledu personální politiky VS ČR, ale i v rámci prevence sociálně-patologických jevů v našem regionu.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.