Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zdravotnické středisko Věznice Kynšperk nad Ohří je zdravotnickým zařízením Vězeňské služby České republiky, které poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči příslušníkům VS a občanským zaměstnancům, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, případně dalším osobám v rozsahu a dle zásad stanovených služebními a obecně platnými předpisy s odchylkami vyplývajícími ze specifických podmínek zdravotní služby VS ČR. 

Při poskytování primární zdravotní péče, zásobování zdravotnickým materiálem a při plnění úkolů na úseku ochrany veřejného zdraví, je zdravotnické středisko odborně a metodicky řízeno odborem zdravotnické služby generálního ředitelství VS ČR. Zdravotnické středisko poskytuje a zabezpečuje primární zdravotní péči v rozsahu praktického lékaře, stomatologického lékaře, posudkového lékaře a lékaře pohotovostní služby v souladu s platnými právními normami. 

Zdravotnické středisko má k dispozici 4 izolační lůžka. Nemocniční péče je zajišťována v nemocnicích Vězeňské služby České republiky. Pokud léčebnou péči nelze zajistit v uvedených zařízeních, pak je realizována v nemocnicích civilního sektoru. 

Pracovní doba zdravotnického střediska ve věznici je pondělí až pátek od 6.30 do 15.00 hodin. Pro odsouzené v mimopracovní době zajišťuje lékařskou službu první pomoci nemocnice v Sokolově. Pro příslušníky a pracovníky VS ČR pak místně příslušné zdravotnické zařízení veřejného zdravotnictví.