Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nedílnou součástí preventivní činnosti v rámci protidrogových opatření ve Věznici Kynšperk nad Ohří je činnost Poradny drogové prevence a Bezdrogové zóny. 

Poradna drogové prevence („PDP“) má postavení komise a je zaměřena na prevenci zneužívání návykových látek a zacházení s drogově závislými a drogou ohroženými vězni. Zaměřuje se na krizovou intervenci, individuální terapii odsouzených, oblast poradenství, zprostředkování léčby, podpůrný kontakt, motivační pohovory, individuální provázení aj. Poradna zabezpečuje primární prevenci zneužívání psychotropních a jiných látek a zdravotnickou péči v oblasti drogové prevence s cílem minimalizovat zdravotní a sociální rizika. 

Cílem PDP je především motivovat odsouzené k dobrovolné abstinenci během výkonu trestu, ke zdravějšímu způsobu života v podmínkách výkonu trestu i po propuštění z něj a k dobrovolné účasti na léčbě po dobu uvěznění ve specializovaných oddělení určených věznic. 

Mezi další formy protidrogové prevence je činnost Bezdrogové zóny (BZ). Zacházení s odsouzenými v BZ je zaměřeno na zabránění kontaktu odsouzených s návykovými látkami, uplatňování dobrovolného bezdrogového režimu a realizaci diferencovaného výkonu trestu. Do BZ může být přijat odsouzený, na základě vlastní žádosti, který nebyl a není uživatelem drogy, ale lze ho považovat za jedince drogou ohroženého, užíval drogu, ale nyní je motivován k dobrovolné abstinenci, absolvoval ochranné léčení protitoxikomanické či pobyt ve specializovaném oddělení výkonu trestu odnětí svobody. 

Do BZ jsou přednostně zařazováni odsouzení ve věku, který je blízký věku mladistvého (do 26 let), kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé, občané ČR, u kterých komise neshledá trestně právní, zdravotní či osobnostní kontraindikace pobytu v BZ. Věznice zajišťuje monitoring moči s preferencí u dřívějších uživatelů drog. Též se provádí průběžný toxikologický monitoring při podezření na požití drogy. 

V rámci uplatňování preventivních opatření v oblasti protidrogové prevence je využíván služební pes na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Jsou prováděny důkladné kontroly soukromé korespondence a balíkových zásilek rovněž s využitím služebního psa. V rámci protidrogové prevence jsou věznici každý rok přidělovány účelově vázané finanční prostředky, ze kterých jsou pořizovány prostředky k zajištění programů zacházení.