Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ (VS ČR) 22. února - Kynšperská věznice zahájila kompletní opravy podlah nejdéle využívané ubytovny odsouzených a v současné době je tak z čtyřpodlažní budovy slyšet nepřetržitý hluk sbíječek a vyvážené suti. Do korby přistaveného vozidla, na které dohlíží vězeňská stráž, se pomocí stavebního rukávu sype jedno kolečko za druhým. Příprava podkladu pro betonáž, která se provádí ve třech ubytovacích patrech čtyřpodlažní budovy, je tak v plném proudu.

Na bourací a pomocné práce si firma najala pomocníky z řad odsouzených. Jedno podlaží představuje přibližně 1 000 m2, přičemž je potřeba vybourat asi deseticentimetrovou vrstvu stávajících podlahových vrstev až na nosnou konstrukci a z každého podlaží tak bude vyvezeno okolo 200 tun suti, což převedeno na stavební kolečka je přibližně 1600 a celkem ze všech třech podlaží asi 4800 koleček.

Vězeňská stráž se připravuje na další nápor v podobě vjezdu nákladních vozidel s betonovou směsí. Přistavená  pneumatická pumpa bude vytlačovat směs do jednotlivých podlaží. Po zabetonování každého patra se bude materiál nepřetržitě 48 hodin uhlazovat a současně se do povrchové vrstvy vpraví protiskluzová hmota. K pokládce bude využit drátkobeton odolnější vůči vandalismu.

Kromě toho se na umývárnách a WC připravují také nové hydroizolace, keramické dlažby a části obkladů i další práce. Současně bude probíhat výměna oken ve všech místnostech vyjma kanceláří zaměstnanců, která už byla vyměněna v minulosti.

Budovu zprovoznila vězeňská služba v roce 1995 jako jednu z prvních krátce potom, co kasárenský areál převzala od ministerstva obrany a začala ho využívat jako věznici s dozorem. První dvě desítky vězňů sem přemístila z jiných zařízení v lednu 1996.

Po třiadvaceti letech užívání stavby se na jejím stavu projevil zub času i vandalismus vězňů. V naprosto neuspokojivém stavu byla okna, která už nebylo možné ani pořádně otevřít. S tím se potýkal nejen personál věznice, zejména místní údržba, ale především vězni. Ve vedrech, která panují poslední léta nejen na území naší republiky, to opravdu nebyl žádný med. Naopak v zimě docházelo k tepelným ztrátám a tím i k ztrátám finančním. Podlahy nebylo možné pořádně vytřít a problém byl i s jejich prašností, což bylo i předmětem výtek kontrolních orgánů. Vězeňská služba tedy řeší nejen navyšování kapacit, ale i vylepšení úrovně těch stávajících a vede ji k tomu kromě jiného i ekonomické hledisko.

Práce by měly být dokončeny v létě. Do ubytovny se pak vrátí odsouzení muži, kteří byli přestěhování na jiná oddělení nebo i do jiné věznice. Vyšší koncentrace vězňů na zbývajících ubytovnách přináší nároky na intenzivnější práci odborných zaměstnanců, ale i všech ostatních, aby se na minimum snížilo riziko zbytečných konfliktů a mimořádných událostí v důsledku napětí a stresu. V současné době zde vykonává trest odnětí svobody téměř 700 odsouzených.

Věznice Kynšperk nad Ohří byla zprovozněna v roce 1995, tehdy ještě jako objekt Kolová spadající pod věznici v Horním Slavkově. Osamostatnila se 1. ledna 2000 a příští rok si připomene 20. výročí samostatné existence. V návaznosti na novelu zákona o výkonu trestu odnětí svobody v říjnu 2017 došlo ke změně profilace na věznici s ostrahou, kde jsou oddělení s vysokým stupněm zabezpečení a se středním stupněm zabezpečení.

Mohlo by se zdát, že v popředí zájmu je především blaho vězňů, ale není tomu tak. Pozornost je soustředěna i na zlepšování podmínek pro příslušníky a zaměstnance. Během posledních dvou let byla v Kynšperku nad Ohří vyměněna původní dřevěná okna ve zbývajících kancelářích za okna plastová, byla vybudována moderní odpočinková místnost, zrekonstruovalo se sociální zařízení a sprchy v místní tělocvičně. Náklady přes půl milionu korun si vyžádala kompletní obměna skříněk po vojácích v šatně pro příslušníky. I zde došlo k modernizaci nevyhovujících podmínek sociálních zařízení a sprch. Věznice zakoupila také sodobar, strojní čistič bot, čeká na dodávku dalších nových židlí a křesel a hledá další možnosti, jak vytvářet lepší podmínky pro výkon služby a práce. A k tomu přispěje také zmiňovaná oprava ubytovny. V objektu je stanoviště dozorců, pracoviště vychovatelů, sociálních pracovnic i pedagogů. V lepších podmínkách bude lépe nejen odsouzeným, ale především personálu, který je s vězni denně v přímém kontaktu.

peb

Sdílet článek

Facebook
Platforma X