Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 24. července (VS ČR) – Věznice Kynšperk nad Ohří nabízí v rámci projektu RESTART II rekvalifikaci na profese manipulant v automobilovém průmyslu, obsluha vysokozdvižného vozíku a svářeč. Projekt je zaměřený na vzdělávání vybraných odsouzených v oblasti finanční gramotnosti – řešení dluhové problematiky, přípravy ke vstupu na trh práce včetně rekvalifikace a individuálního finančního a adiktologického poradenství.

Projekt je koncipován s cílem nabídnout konkrétní pracovní místa odsouzeným po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody, zabezpečit ubytování v rámci pracovního zařazení a poskytnout odbornou individuální pomoc při jejich celkovém oddlužení.

V rámci praktické přípravy na pracovní zařazení byly do projektu zařazeny rekvalifikační kurzy Manipulant v automobilovém průmyslu, Obsluha vysokozdvižného vozíku a Svářeč.

Výběr vhodných odsouzených do tohoto projektu byl složitější s ohledem na striktní kritéria, kterým musela cílová skupina vyhovovat. Z tehdejších 960 odsouzených vyhovovalo podmínkám pouhých 47 odsouzených mužů. Nevhodní byli například vězni starší 55 let, vysokoškoláci, invalidní důchodci nebo odsouzení ze specializovaných oddělní apod.

Teoretická i praktická příprava těchto osob na návrat do běžného života a vstup na trh práce pokračuje i po propuštění nabídkou konkrétní práce a ubytování. Ubytování je zajištěno v podnikových ubytovnách a absolventům kurzů je nabídnuto tzv. tréninkové pracovní místo, jehož podstatou je pozvolnější nástup pracovního tempa za mzdu na úrovni zapracovaného člověka. Možnosti práce a ubytování se nabízí v Mladé Boleslavi, ve Vysokém Mýtě, v Kvasinách a Písku. V případě Mladé Boleslavi mají zájemci možnost navštěvovat terapeutickou skupinu, adiktologickou poradnu a pokračovat v individuálním dluhovém poradenství.

Projekt je realizován ve spolupráci se společností Polytechna Consulting, a.s., partner DP Work  a je hrazen z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Aktuálně je ve věznici umístěno 742 odsouzených mužů a téměř 60 procent z nich je pracovně zařazeno.

peb

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X