Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Plzeňský biskup Mons. ThLic. Tomáš Holub navštívil včera dopoledne věznici v Kynšperku nad Ohří a spolu s ním přišli také pravidelně docházející duchovní z Českobratrské církve evangelické Juliana R. Hamari, z Pravoslavné církve otec Metoděj V. Kout a také členové zasvěceného společenství Koinonia z Plzně, kteří k setkání přispěli nádhernou hudbou. Při rozhovoru s ředitelem věznice Martinem Klapperem, v němž došlo na sdílení k tématu reintegrace vězněných osob a možností, v nichž může věznice na této snaze pracovat, byla kvitována jako dobrá a žádoucí také duchovenská služba. Po úvodním setkání s ředitelem věznice si hosté prohlédli krátce oddíl pro odsouzené věřící a se zájmem o duchovní hodnoty, pohovořili s některými odsouzenými, kteří předali biskupovi dar v podobě obrazu Krista namalovaného uhlem na zbytku plátna a vypnutého na papírovém rámu, tedy v možnostech, jaké vězni měli. Sedmdesát dva odsouzených se podílelo na bohoslužbě pod vedením biskupa Holuba. Ten ve svém kázání mj. na téma Geneze 11. kapitola, kde je popisován vzestup a pád člověka, který si zakládá jen na svém sobeckém umu a pýše ve vyprávění o stavbě Babylónské věže, nabádal odsouzené, jak se rozhodnout nebýt ve zlu a stavět na dobrém základu svůj další život. „Nestavte si Babylónské věže…“, pověděl také. Čas trestu je pro odsouzené velkou příležitostí ke změně nejen životního pohledu, ale také života. Lze aspoň trochu důvěřovat, že tato setkávání a přístupy budou pomocí nejen odsouzeným, ale také pro společnost, která je tak lépe ochráněna. Věznice se nechala inspirovat argentinskou trestnicí se 2500 vězni a v červnu 2010 zahájila tehdy zkušební provoz oddílu, kde jsou společně ubytováni odsouzení věřící a odsouzení se zájmem o duchovní hodnoty společně s odsouzenými s výrazně nižší tělesnou hmotností, zjevně nízkými rozumovými schopnostmi, popř. jsou vytipováni jako možné oběti násilného jednání ze strany jiných odsouzených. Jedná se tedy o vězně, kteří jsou, řekněme, nějak oslabeni. Oddíl je podobný jako jiné oddíly, nemá specifika, která by vyžadovala zvláštní režim. Byl zřízen očekávaje, že duchovní působení na tuto skupinu vězňů bude mít vliv na chování a vztah k hodnotám. Lze říci, že tento krok se ukázal jako velmi dobrý. Jedním z ukazatelů je právě skutečnost, že odsouzení se chovají k sobě i k majetku mnohem ohleduplněji. Věznice Kynšperk nad Ohří je věznicí s dozorem a aktuálně v ní vykonává trest více než tisíc odsouzených mužů. Dvakrát v týdnu dochází do věznice kaplan Jaroslav Šašek, který je ve svém hlavním zaměstnání farářem římskokatolické církve v Plané u Mariánských Lázní a okolí. Zajišťuje především individuální pastorační rozhovory s odsouzenými, bohoslužby a individuální nebo skupinovou výuku bible a dalších příbuzných teologických disciplín. Připravuje kulturní a společenské akce s duchovním obsahem, koordinuje působení církví a náboženských společností a podílí se na vytváření podmínek pro začlenění odsouzených do občanského života po propuštění.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X