Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 7. prosince (VS ČR) – Ve věznici byl ukončen další kurz Vězňovy cesty se spolupracující neziskovou organizací Mezinárodní vězeňské společenství.

Šlo o čtvrtý kurz, který dokončilo patnáct z původních šestnácti odsouzených mužů. Jeden byl mezitím podmíněně propuštěn na svobodu. Jednalo se o muže z oddílu pro věřící a se zájmem o duchovní hodnoty, kde jsou zvyklí pracovat v dialogu a zájem o program byl opravdu značný. Všichni poctivě plnili i domácí úkoly. Lektor Adam Gočaltovský byl sám v minulosti ve výkonu trestu a jeho podání bylo nefalšovaně autentické.

Certifikáty předával první zástupce ředitele Robin Scherbaum, který odsouzeným popřál, aby se kurz stal trvalým impulzem ke změně jejich života. K blahopřání se připojil rovněž vedoucí odděleni výkonu trestu Radim Herout a  koordinátor projektu František Míček 

„Vězňova cesta“ je vysoce sofistikovaný kurz, který probíhá v řadě věznic po celém světě. Jedná se o program, který si klade za cíl přinést do života vězňů vnitřní proměnu za použití restorativních principů, jak jsou zachyceny v Markově evangeliu a jak jim vyučoval Ježíš Kristus.

Projekt pracuje s pojmem odpuštění, a to sobě i druhým. Nastiňuje možnost zúčastněným přerušit stále se opakující koloběh související s pácháním trestné činnosti. Za současného kladení důrazů na to, jak přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, přináší kurz naději do života účastníků, že zvládnou vnitřní proměnu spojenou s dalším novým beztrestným životem. Snižuje jejich agresivitu a nabízí jim přijímat nové hodnoty, pomáhá měnit jejich etické žebříčky a nalézat etičtější životní styl. Smyslem projektu je pomoci odsouzeným najít lepší a spolehlivou cestu životem.

peb

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X