Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 30. ledna (VS ČR) - Věznice Kynšperk nad Ohří pracuje třetím rokem v rámci projektu VOL Mentoring s pachateli trestné činnosti na zlepšení přístupu k jejich odpovědnosti, osobnímu rozvoji a k nalezení nového směru po propuštění.

Projekt realizuje za podpory norských fondů společnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s. v rámci Programu Spravedlnost, který je spolufinancován z finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021 (www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz,www.eeagrants.org). Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo financí. Jeho hlavním cílem je vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci zapojených odsouzených a podpořit je v pozitivních stránkách jejich rozvoje, aktivovat je k řešení jejich problémů a zabránit tak jejich recidivě.

Mentoři pracují již s 13 klienty ve výkonu trestu a následně řeší jejich přechod z výkonu trestu na svobodu, a také zpět do běžného života.

V případě vězněných osob mentor spolu s pracovníky věznice řeší jejich zapojení na trh práce, dluhové a právní poradenství, zvýšení kvalifikace, navázání či posílení kontaktu s rodinou aj. Cílem je přispět těmito systemickými kroky ke snižování vysoké míry recidivy v ČR. Pro osoby bez sociálního zázemí program řeší jejich doprovázení, ubytování a zaměstnání, obecně doprovod a v případě potřeby pomoc při jednání na úřadech aj. 

Mentorem jsou externí pracovníci neziskové organizace VOLONTÉ CZECH, o. p. s., pro které bylo uspořádáno vstupní sedmidenní školení za účasti odborníků v oblasti vězeňství, vzdělávání a práva.

Ve věznici s mentorem spolupracují sociální pracovnice a vychovatelé, činnosti koordinuje speciální pedagog.

„Věznice provádí analýzu situace odsouzeného se zaměřením na jeho plány po propuštění, možnosti bydlení, pracovní možnosti apod. a podklady předá mentorovi ke zpracování individuálního plánu. Tento plán obsahuje návrhy řešení pro stabilizaci situace klienta s využitím nabídky služeb v rámci programu mentoring. V současné době je do projektu zapojeno 10 odsouzených a počítáme s postupným zapojením 30 odsouzených“, vysvětluje speciální pedagog věznice a koordinátor Roman Hejl.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X