Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výhody a nevýhody zaměstnávání odsouzených byly obsahem včerejšího setkání s novináři v sokolovské firmě Makar, která zaměstnává kynšperské vězně od srpna 2009. Dlouhodobá a stabilní spolupráce s podnikatelem Zdeňkem Makarem, který s využitím práce vězňů vystavěl během pěti let několik průmyslových hal, může inspirovat další podnikatele k zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Zákon stanoví čtyři formy zaměstnávání odsouzených: vnitřní režie, provozovna střediska hospodářské činnosti, cizí (podnikatelské) subjekty, vlastní výroba. Věznice využívá při zaměstnávání odsouzených dvě z těchto forem. Ve vnitřní režii (dále jev „VR“) se odsouzení podílí zejména na pracích k zajištění běžného provozu věznice. Jsou pracovně zařazeni v údržbě, v kuchyni, jako uklízeči, knihovníci, skladníci a holiči. Jedná se ve většině případů o práce, kde není nutná odborná způsobilost. Druhou formou je zaměstnávání v rámci Provozovny střediska hospodářské činnosti (dále jen „provozovna“). Podnikatelský subjekt zaměstnává odsouzené na základě smlouvy o zaměstnávání odsouzených nebo smlouvy o dílo dle druhu práce. Provozovna zajišťuje pro odsouzené práci mimo věznici a ve výrobní zóně věznice. Odsouzeným, kteří nesplňují podmínky pro povolení volného pohybu mimo věznici, zajišťuje práci uvnitř věznice. Jedna z prvních smluv o zaměstnávání odsouzených byla uzavřena se sokolovským podnikatelem panem Zdeňkem Makarem. V návaznosti na změny, které během let přicházely (platba zálohových faktur, návraty odsouzených ve stanovené dny dle provozních a organizačních podmínek věznice), docházelo ke změnám smluvních podmínek. Poslední smlouva se aktualizovala v únoru letošního roku, a to v návaznosti na nový Občanský zákoník. Každá smlouva musí obsahovat informace ohledně požadovaného počtu odsouzených, specifikaci práce, dopravu odsouzených dopravními prostředky podnikatelského subjektu, umožnění kontroly pracovišť a odsouzených zaměstnanci vězeňské služby aj. V současné době věznice spolupracuje s devíti podnikatelskými subjekty. Na pracovišti firmy Makar bylo v letech 2009 až 2013 zaměstnáno v průměru 5 odsouzených měsíčně a Zdeněk Makar práci vězňů chválí. Podle něj je potřeba se odsouzeným zpočátku o něco více věnovat, spolupráce však přináší finanční úspory. Říká: “když chci 5 vězňů, dostanu pět, chci dva, mám dva. Když mám práci, mám vězně, když práci nemám, věznice si je bere zpět pod svá křídla“. Kapacita věznice je 842 míst, z toho 50 míst připadá na specializované oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené, které bylo zřízeno v říjnu 2013. Odsouzení trvale pracovně nezařaditelní jsou charakterizováni v § 69 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se o osoby starší 65 let, pokud samy nepožádají o zařazení do práce; osoby, které byly uznány invalidními ve třetím stupni, ledaže samy požádají o zařazení do práce a jejich pracovní schopnost takovéto zařazení připouští, nebo osoby, jejichž zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení. Režim zacházení a péče o ně se liší; velká pozornost je věnována zdravotní péči. Jedná se o odsouzené, kteří byli umístění ve Vazební věznici Praha Ruzyně a Pardubice. Aktuálně je zde umístěno 445 odsouzených a celková zaměstnanost se blíží k 60%. Odsouzení musí splňovat bezpečnostní kritéria, k jejich zařazení se vyjadřuje odborná komise včetně psychologa. Konečné stanovisko zaujímá ředitel věznice. Další informace najdete zde. peb

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X