Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 24. listopadu (VS ČR) - Věznice Kynšperk nad Ohří se zapojila do třicetiměsíčního projektu VOL Mentorink organizovaného společností VOLONTÉ CZECH o.p.s. .p

VOLONTÉ CZECH o.p.s. ve spolupráci se zapojenými experty a stakeholdery připravuje program Mentorinku, který bude zaměřený na práci s pachateli trestné činnosti, jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i po propuštění. Každý klient získá nabídku služeb, které může využít pro „změnu“ a současně mu budou jednotlivé formy zapojení doporučeny při přípravě individuálního plánu s ohledem na vyhodnocení jeho souhrnné analýzy rizik a potřeb (nástroj SARPO) aj.

Nabízený program mentorinku obsahuje komplexní program, který však není podmínkou absolvovat v souhrnu: pracovní diagnostiku, dluhové, pracovní, právní aj. poradenství, nabídky práce a bydlení, rekvalifikační kurzy, přípravu na zaměstnání včetně zácviku, zaměstnání, rozvoj vztahů s rodinou aj.

 „Hlavní problém, kterému se chceme v projektu věnovat, je vysoká míra recidivy. S tímto problémem souvisí otázka, která není systémově řešena, a to skutečnost, že neexistuje propojenost aktivit Vězeňské služby a MPSV a není organizačně zajištěn přechod vězně po propuštění od jedné instituce k druhé. Osoba často bez sociálního zázemí se ocitá před branami věznice bez prostředků a tento moment má vysoký vliv na další recidivu. Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s věznicemi Kynšperk, Jiřice, Hradec Králové, Světlá nad Sázavou a Všehrdy a dalšími stakeholdery včetně Åpenhet AS a DP WORKu v průběhu realizace projektu vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci 150 klientů a podpořit jejich zapojení v pozitivních stránkách jejich rozvoje a aktivovat je k řešení svých problémů a změně vedoucí k nerecidivování“, vysvětluje odborná garantka projektu Zuzana Bejó.

Partnery projektu je norská NNO Åpenhet AS (https://www.apenhet.com/ ) a personální a vzdělávací agentura DP WORK s.r.o. (http://www.dpwork.cz/).

Projekt č. SP-JU1A-004, podpořený v rámci Programu Spravedlnost, je spolufinancován z finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021 (www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz,www.eeagrants.org).

peb

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X