Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznici Kynšperk nad Ohří navštívili v rámci výměnné stáže kolegové z partnerských bavorských věznic St. Georgen Bayreuth a Hof. Během tří dnů, které zde strávili, se podrobně seznámili s chodem věznice, se systémem zacházení s vězni, s podmínkami pro jejich vzdělávání, zaměstnávání, umisťování v jednotlivých vězeňských zařízeních a dalšími aspekty českého vězeňství. Možnost srovnání podmínek obou systémů měli také zaměstnanci Věznice Kynšperk nad Ohří při nedávné reciproční návštěvě věznic v Hofu a Bayreuthu, kam zavítali na jednodenní návštěvu společně s ředitelem věznice Vladanem Havránkem. Dopolední čas byl věnován prohlídce věznice v Hofu. Činnost věznice, ve které pobývalo 227 vězňů, má na starosti 157 zaměstnanců. Umisťují se zde prvotrestaní i vícekrát trestaní vězni s tresty do 2 let z Hofu a okolí, dále také vazebně stíhané osoby a vězni do věku 21 let. Probíhá tu víkendové nebo týdenní věznění pro mladistvé. Odpoledne se skupina přesunula do nejstarší bavorské věznice v Bayreuthu s kapacitou 890 vězňů. V době návštěvy zde pobývalo 860 vězňů, fungování věznice zajišťuje 250 pracovníků. Do práce chodí okolo 500 odsouzených. Nejstarší budova ve věznici je z roku 1764 a je v ní zřízeno oddělení pro vězně s tuberkulózou z celého Německa. V Bayreuthu je zřízeno také oddělení pro agresivní pachatele a sexuální delikventy. Vězni mají nárok na návštěvy 3x do měsíce po 45 minutách, pokud jsou ženatí, mají nárok na jednu další návštěvu, tj. 4x do měsíce 45 min. Našel se čas také k předvedení činnosti zásahové jednotky. Modelové situace jsou označeny jednotným názvem, jsou standardizované a v případě potřeby postupují všichni příslušníci podle stejných zásad. Na řadu přišlo i pašování drog a problém s odhalováním syntetických látek. Zhruba třetina odsouzených má ve věznici problémy s drogami. Po odhalení užití drogy následují návštěvy za dělící přepážkou stejně jako v českých věznicích a při opakovaném užití drogy je čeká další trestní stíhání. Významným prostředkem proti průniku drog do věznic je možnost německé vězně převléknout po návratu z pracovišť do jiného oblečení. Eskorty k soudním jednáním zajištuje tamní policie. Zaměstnanci v německých věznicích proházejí před přijetím náročným procesem. Rok a půl studují, po čase musí prokázat znalosti požadované v písemném testu a obstát před komisí psychologů. Na závěr tohoto procesu je čeká závěrečný pohovor a zvládnou-li to vše v požadované míře, mohou nastoupit do vězeňské služby. Nástupy se realizují každý rok vždy v únoru. Přechody k jinému bezpečnostnímu sboru nejsou možné, po ukončení práce ve vězeňské službě jsou však tito lidé zaměstnáni ve státní správě jako kvalifikovaní pracovníci, neboť osnovy studia jsou koncipovány s tímto cílem. Reciproční akce se uskutečnily v rámci dlouhodobé partnerské spolupráce uzavřené v říjnu 2002. Bavorsko má 22 vězeňských zařízení, které jsou stavěny podle jednotného závazného předpisu vycházejícího z podrobných logistických studií a kvalita a účelnost je prvořadým kritériem při výběru jednotlivých prvků pasivní i aktivní bezpečnosti věznic. Bavorsko má přibližně 13 mil. obyvatel a počet vězněných osob se pohybuje okolo 12,5 tisíce. Organizace a spolupráce všech 22 bavorských věznic je velmi detailně propracována a vede k jejich soběstačnosti a k maximálnímu zaměstnávání vězňů. peb

Sdílet článek

Facebook
Platforma X