Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 19. dubna (VS ČR) - Povinnosti a úkoly spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021 se realizují rovněž v podmínkách vězeňské služby. Ve Věznici Kynšperk nad Ohří bylo sčítání odsouzených ukončeno. Z celkového počtu 499 bylo on-line sečteno 430 odsouzených a 69 prostřednictvím listinného sčítacího formuláře.

Rozhodným okamžikem byla půlnoc z 26. na 27. března, přípravy však probíhaly už dlouho předtím. Sčítání zajišťovalo sedm proškolených sčítacích komisařek. Hlavní sčítací komisařkou byla vedoucí oddělení správního Hana Tomášková.

Čtyři komisařky, sociální pracovnice oddělení výkonu trestu, už ve značném předstihu zahájily kroky nezbytné k zajištění nového dokladu totožnosti pro odsouzené, kteří ho neměli. Zhotovení nových občanských průkazů bylo s ohledem na epidemickou situaci z objektivních příčin ztíženo. 

Sčítání se provádí primárně elektronicky. Sčítání prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře zajišťovaly dvě pracovnice ze správního oddělení. V případě, kdy vězeň nemá platný doklad totožnosti, sčítá se v listinné podobě. Věznice musela ale učinit vše potřebné, aby elektronické sčítání proběhlo prioritně před sčítáním listinným.

Akce trvá až do 11. května a je proto nutné u nových odsouzených zkontrolovat, zda jsou již sečteni. Pokud ne, musí to věznice zajistit, primárně v elektronické podobě.

Sčítací komisaři skládají slib sčítacího komisaře k rukám generálního ředitele vězeňské služby.

Zaměstnanci a příslušníci dlouhodobě ubytovaní v ubytovnách vězeňské služby mohou v případě potřeby vyplnit elektronické sčítací formuláře v době mimo službu či práci na pracovních počítačích. 

Objekty v majetku či správě vězeňské služby se zahrnují do sčítacích obvodů stanovených Českým statistickým úřadem.

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X