Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 7. března (VS ČR) – Věznice navázala spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Kynšpersko a odsouzení muži vypomáhají s péčí o veřejná prostranství a přírodní lokality v katastru obce Kolová a Libavské Údolí.

Na pracích se podílejí odsouzení z oddílu pro odsouzené věřící a se zájmem o duchovní hodnoty ze skupiny Laudato si. S návrhem přišla předsedkyně místní organizace svazu ochránců přírody Eva Řezníčková a vězeňský kaplan Jaroslav Šašek, který je rovněž členem této organizace.

Vězňové zahájili práce v obci Kolová v rámci obecního parku a v rámci přilehlého lučního porostu v katastru Libavského Údolí. Dobrovolné práce jsou plánovány vždy dva po sobě jdoucí dny v měsíci tak, aby během činnosti měla skupina prostor i pro duchovní a motivační program a aby po skončení prací byla schopna a ochotna vidět výsledek své práce.

Současný stav zeleně je z hlediska druhové bohatosti chudý, avšak s významným potenciálem při zahájení údržby pozemků. Skupina Laudato si má za cíl v rámci duchovní péče o odsouzené rozvíjet jejich vztah k životnímu prostředí, domovu a přírodním a kulturním hodnotám.

V rámci této skupiny si odsouzení připomenou významné dny z hlediska ochrany přírody a životního prostředí. „Seznámí se s celosvětově uznávanými dny připomínající různé oblasti ochrany životního prostředí a zároveň se zapojí do republikových kampaní pro ochranu životního prostředí nebo akcí pořádaných oddílem Laudato si spočívající právě v praktické ochraně přírody a péči o trvalé travní porosty na pozemcích věznice“, popisuje Eva Řezníčková, která odsouzené navštěvuje jako dobrovolná duchovní ve věznici několikrát do roka.

Při poslední její návštěvě odsouzení vyráběli ptačí krmítka, které věnovala organizace jako užitečný a zlidšťující prvek k umístění na vytypovaná místa ve věznici.

„Laudato si je celosvětový „projekt“ ochrany společného bohatství přírody a všeho k životu, je charakterizován křesťanskou, ovšem také plně přirozenou snahou. Částečně jsme realizovali dva výukové programy v naší věznici na oddíle ke Dni Země a ke Dni včely“, dodává kaplan Jaroslav Šašek.

peb

Sdílet článek

Facebook
Platforma X