Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ – 1. června (VS ČR) - Odsouzení muži z výstupních oddílů v rámci přípravy na propuštění navštívili v Sokolově organizace, které jim mohou být nápomocny s plynulým návratem do běžného života.

První cesta vedla na městský úřad, kde se konala beseda se sociálním kurátorem. Odsouzení se po svém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody setkávají s různými problémy a sociální kurátor nabízí pomoc například s hledáním práce, vhodného ubytování a provádí poradenskou činnost směřující k odvrácení sociálního vyloučení.

Poté se odsouzení přesunuli do nízkoprahového denního centra a noclehárny, kde jim byla umožněna prohlídka těchto zařízení. Služba je zaměřena na pomoc a podporu osobám bez přístřeší se zajištěním jejich základních životních potřeb, to je strava, hygiena a ošacení.

Poslední zastavení se uskutečnilo v azylovém domě, který poskytuje pobytovou službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení a možnosti využití dalšího sociálního poradenství.

Do výstupních oddílů jsou zařazování odsouzení obvykle šest měsíců před očekávaným skončením výkonu trestu při trestu odnětí svobody zpravidla nad 3 roky a před očekávaným ukončením výkonu trestu potřebují intenzivnější přípravu pro život na svobodě. Výběr odsouzených je dále podmíněn motivací a snahou každého z nich na sobě před propuštěním intenzivně pracovat.

Smyslem je pomoc vytvářet těmto osobám příznivé podmínky pro soběstačný způsob života a minimalizovat u nich rizika opětovného páchání trestné činnosti. V neposlední řadě jde o získávání a posilování návyků, znalostí a dovedností, které jim pomohou při získávání zaměstnání, jednání s úřady a celkové orientaci ve společnosti.

Na programu zacházení odsouzených ve výstupním oddílu se aktivně podílí tým odborných pracovníků složený z vychovatele, sociálního pracovníka, psychologa, speciálního pedagoga a kaplana. 

V současné době je na těchto oddílech umístěno 14 odsouzených.

LeHa, peb 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X