Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 21. prosince (VS ČR) - Ředitelka věznice Martina Gänsel předala u příležitosti Dne českého vězeňství deseti vyznamenaným resortní ocenění za věrnou službu ve spojení s délkou trvání služebního a pracovního poměru. Plakety a medaile udělil oceněným příslušníkům a občanským zaměstnancům na návrh ředitelky generální ředitel Vězeňské služby České republiky Simon Michailidis.

Při společném setkání ředitelka poděkovala všem za každodenní nelehkou práci, které si váží a popřála jim šťastný nový rok, pevné zdraví, energii a chuť i odhodlání plnit odpovědně další úkoly, které jsou na vězeňskou službu kladeny.

Den českého vězeňství je spojen s 14. prosincem 1918, kdy první československý ministr spravedlnosti František Soukup vydal nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů po vzniku Československé republiky. U příležitosti tohoto dne, jehož tradice byla zahájena v roce 2012, se v českých věznicích konají služební shromáždění k připomenutí historických tradic, reformních úspěchů a dosažených výsledků v českém vězeňství.

U příležitosti Dne českého vězeňství si vězeňská služba připomíná památku katolického kněze, pedagoga a reformátora vězeňství Františka Josefa Řezáče. Hrob F. J. Řezáče adoptovala v roce 2016 Vězeňská duchovenská péče a každoročně se na Olšanských hřbitovech koná pietní vzpomínka. František Josef Řezáč (1819 – 1879) obhajoval jakožto poslanec zemského sněmu české národní zájmy a jako člen pražského městského zastupitelstva usiloval o rozšíření počtu českých škol a zpřístupnění středoškolského studia všem dívkám. Podmínky k výskytu zločinnosti spatřoval nejen ve strádání morálním, ale i materiálním. Veřejnou a spisovatelskou činnost nikdy nevykonával pro vlastní prospěch a popularitu, ale k napravování životních podmínek strádajících lidí. 

peb

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X