Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 14. prosince (VS ČR) – U příležitosti Dne českého vězeňství, které si Vězeňská služba ČR dnes připomíná, předala ředitelka věznice Martina Gänsel oceněným příslušníkům a občanským zaměstnancům rezortní vyznamenání jako uznání jejich pracovních úspěchů a dlouholeté činnosti.

Šestnácti vyznamenaným udělil generální ředitel VS ČR Petr Dohnal na návrh ředitelky věznice medaile a plakety jako důstojné ohodnocení příkladného plnění pracovních a služebních úkolů ve spojení s dobou trvání pracovního nebo služebního poměru a ocenění významného podílu na naplňování účelu výkonu trestu odnětí svobody. 

Den českého vězeňství je završením celoroční práce příslušníků a zaměstnanců vězeňské služby a u příležitosti tohoto významného dne se ve věznicích tradičně konají slavnostní shromáždění k připomenutí historických tradic, zhodnocení dosažených výsledků a je spojován s předáváním ocenění v podobě plaket a medailí.

Letošní slavnostní akt se v souvislosti s protiepidemickými opatřeními odehrál v komorním duchu, kde Martina Gänsel zhodnotila končící rok jako velmi náročný, nastínila další vývoj a vyjádřila všem zaměstnancům a příslušníkům podporu a poděkování za odvedenou práci ve ztížených podmínkách.

Vězeňská služba si u příležitosti tohoto dne připomíná památku katolického kněze, pedagoga a reformátora vězeňství Františka Josefa Řezáče, který postavil své vězeňské reformy na stejných principech, jež fungují dodnes. 

Den českého vězeňství je spojován s 14. prosincem 1918, kdy první československý ministr spravedlnosti František Soukup vydal nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů po vzniku Československé republiky a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu.

peb

Sdílet článek

Facebook
Twitter