Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 27. prosince (VS ČR) - Skupina odsouzených zařazených do osmitýdenního kurzu Vězňova cesta převzala diplomy o jeho absolvování. Realizace probíhala s odsouzenými muži, kteří chtěli po dobu osmi týdnů na sobě pracovat, poprvé on-line způsobem. To vše tzv. biblioterapií – pomocí Bible, konkrétně Markova evangelia, kde prostřednictvím přenosu Zoom byla představována myšlenka dne a podáváno více dotazů odsouzeným, kteří mohli aktivně reagovat, psát si poznámky a k závěru každého setkání shlédnout svědectví mužů po propuštění z celého světa. Hlavním v tomto doprovázení byl propuštěný Novozélandský trestanec a na straně MVS doprovázející členka tohoto společenství.

Během závěrečného setkání sdíleli vězni své myšlenky, podělili se o své dojmy a nová poznání. Pochopili, že minulost se změnit nedá a dnešek může změnit budoucnost. 

„Vězňova cesta“ je vysoce propracovaný kurz, který se realizuje pod záštitou organizace „Prison Fellowship International“ po celém světě. Vysoce kreativním způsobem učí chápat svoji situaci ve vězení i v životě. Pomocí detailně propracovaného, interaktivního programu jsou odsouzení vedeni k zodpovědnosti za své činy a ve svých vlastních životech i k lepším rozhodnutím. Důraz je přitom kladen na správnou volbu v jejich praktickém jednání a chování. Pomocí jasných pravidel jsou vedeni mimo jiné k dodržování řádu a vytrvalosti, což účastníky vede ke snižování agrese a rozvíjení pozitivních vlastností, tolik potřebných pro bezproblémový život na svobodě. Díky samostudiu se jim navíc otvírá možnost hledání a nalezení nového – duchovního směru v životě, což je jeden z předpokladů, že ho nakonec úspěšně zvládnou.Program částečně vzdělávací, ale také motivační s přípravou na život po výstupu z výkonu trestu probíhá nejen v ČR, ale i v zahraničí. Snižuje agresivitu, nabízí odsouzeným přijímat nové hodnoty, pomáhá měnit jejich etické žebříčky a nalézat etičtější životní styl.

V tomto kurzu se odsouzení dozvídají více o obecných pravdách křesťanství na bázi Markova evangelia. Kurz je postaven velmi interaktivně, každé setkání provázejí dvě videa z věznic z celého světa. Nejedná se o přednášky, ale o objevování přemýšlením a o hledáním vlastní cesty. Projekt vedou školení facilitátoři, tj. odborníci na moderování diskuzí, kteří musí být důsledně nestranní. Zodpovídají za průběh diskuse, ale nikoliv za její obsah. Jejich úlohou je usnadnění komunikace mezi účastníky diskuse.

Dohodu o spolupráci v rámci mezinárodního projektu Vězňova cesta podepsala ředitelka věznice Martina Gänsel a výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, z.s. (MVS) Gabriela Kabátová dne 22. září 2021.

Projekt na bázi křesťanství a restorativní justice je používán jako „předstupňový“ pro další práci s klientem na svobodě, kdy nejvíce potřební propuštění jsou provázeni  pomocí mentorů. "Vězňova cesta patří mezi projekty restorativní justice, které zvyšují přijetí odpovědnosti za vlastní chovaní a míří na celkovou změnu pohledu na zločin,“ dodala Gabriela Kabátová.

 

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X