Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 19. května (VS ČR) – Poradní komise ředitelky věznice se sešla 18. května ke svému dalšímu jednání. V úvodu setkání ředitelka Martina Gänsel poděkovala členům komise za dosavadní spolupráci i ochotu spolupracovat s věznicí v dalším funkčním období a informovala je o současné situaci a aktuálních podmínkách výkonu trestu včetně aspektů s ohledem na ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Zhodnotila situaci od posledního setkání v listopadu 2021 zejména s ohledem na rozsah a důsledky protiepidemických opatření. Vedle omezení a zákazu návštěv odsouzených pandemie onemocnění Covid-19 poznamenala i velmi významně zaměstnávání a některé oblasti programu zacházení.

V současné době se procento zaměstnanosti pohybuje na úrovni okolo 55 procent a věznice hledá nové možnosti pro jeho navýšení. Připravuje další prostory ve výrobní zóně věznice a dojednává podmínky pro zaměstnávání s dalšími podnikatelskými subjekty.

Po skončení řady protiepidemických opatření je možné v rámci programů zacházení opět naplno uskutečňovat akce mimo věznici. Jedná se například o návštěvy kontaktních center, úřadů práce nebo azylových domů odsouzených z výstupních oddílů k projednání možností spolupráce v rámci přípravy na propuštění a po návratu na svobodu.

Ředitelka seznámila poradní komisi se záměrem vybudovat mimo oplocenou část věznice areál pro setkávání odsouzených otců se svými dětmi. Věznice chce posilovat vhodné způsoby podpory a rozvoje sociálních vazeb a umožnit dětem návštěvy vězněných otců v méně nehostinném prostředí. Uchovat vztah mezi dítětem a odsouzeným rodičem může být komplikované. Pro většinu vězněných otců je kontakt s dětmi důležitým prvkem na cestě k nápravě.

V rámci diskuze vyplynula některá doporučení pro zefektivnění forem a metod zacházení s odsouzenými, která mohou napomoci při jejich začleňování po výkonu trestu do společnosti. Jedná se například o umožnění on-line spojení odsouzeného s potenciálním budoucím zaměstnavatelem prostřednictvím sociální pracovnice. 

Pětičlenná komise působí jako vnější prvek kontroly dodržování principů sloužících k dosažení účelu trestu odnětí svobody a k ochraně práv obviněných a odsouzených. Základním úkolem komise je, na základě podnětů a potřeb, navrhovat doporučení a opatření řediteli věznice, která budou reagovat na aktuální situaci ve věznici a dále vytvářet a určovat dlouhodobé cíle, jež povedou ke sjednocení podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.

Členy komise jmenuje ministr spravedlnosti na návrh ředitele věznice na dobu čtyř let, a to i opakovaně. 

peb

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X