Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 27. září (VS ČR) – Dohodu o spolupráci v rámci mezinárodního projektu Vězňova cesta podepsala ředitelka věznice Martina Gänsel a výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, z.s. (MVS) Gabriela Kabátová

„Projekt na bázi křesťanství a restorativní justice je osmitýdenním kurzem a používáme ho jako „předstupňový“ pro další práci s klientem na svobodě, kdy nejvíce potřebné propuštěné provázíme pomocí mentorů. Vězňova cesta patří mezi projekty restorativní justice, které zvyšují přijetí odpovědnosti za vlastní chovaní a míří na celkovou změnu pohledu na zločin,“ vysvětlila Gabriela Kabátová.

V tomto kurzu, který je zakončen slavnostním předáváním certifikátů o absolvování, se odsouzení dozvídají více o obecných pravdách křesťanství na bázi Markova evangelia. Kurz je postaven velmi interaktivně, každé setkání provázejí dvě videa z věznic z celého světa. Nejedná se o přednášky, ale o objevování přemýšlením a o hledáním vlastní cesty. Je  určen ke snižování agresivity a k nalézání etičtějšího životního stylu.

Cílem projektu je napomáhat potřebám osob ve výkonu trestu odnětí svobody, propuštěným vězňům a jejich blízkým při vytváření podmínek pro jejich samostatný způsob života, v naplňování fyzických, psychických, duchovních a sociálních potřeb a motivovat je v uplatňování křesťanských principů, tradic a hodnot.

Podpis dohody odstartoval zahájení pilotní části projektu, tzv. nultého ročníku, kterého se účastní šestice vybraných odsouzených prostřednictvím platformy Skype. Veškerou techniku potřebnou pro realizaci kurzu touto formou zajistilo MVS na své náklady.

Projekt vedou školení facilitátoři, tj. odborníci na moderování diskuzí. Musí být důsledně nestranní. Zodpovídají za průběh diskuse, ale nikoliv za její obsah. Jejich úkolem je usnadnění komunikace mezi účastníky diskuse.

Program částečně vzdělávací, ale rovněž motivační s přípravou na život po výstupu z výkonu trestu probíhá nejen v ČR, ale také v zahraničí. Snižuje agresivitu a nabízí odsouzeným přijímat nové hodnoty a pomáhá měnit jejich etické žebříčky.

Organizaci kurzu ve věznici má na starosti kaplan Jaroslav Šašek, který působí ve věznici tři dny v týdnu. Koná s odsouzenými pastorační a konzultační rozhovory, zajišťuje bohoslužby, individuální nebo skupinovou výuku Bible, koordinuje působení všech církví a náboženských společností, zabezpečuje kulturní akce s duchovním obsahem, a duchovní literaturu. Podílí se na vytváření podmínek pro začlenění odsouzených do občanského života s možností kontaktu s rodinami odsouzených. Spolupracuje s nevládními charitativními a církevními organizacemi, spolupracuje s vedením věznice a působí jako poradce ředitelky věznice v oblasti religionistiky.

peb

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter