Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 19. června (VS ČR) - Za žáky posledních ročníků sokolovské základní školy v ulici Pionýrů vyjeli pracovníci oddělení výkonu trestu se dvěma odsouzenými k besedě v rámci prevence kriminality a drogové závislosti u žáků devátých tříd.

V úvodu setkání se zaměstnanci oddělení výkonu trestu žákům představili a pomocí názorné prezentace je krátce seznámili s věznicí. Ke slovu se pak dostal první z vězňů, Lukáš. Pověděl o sobě pár slov a vypravoval jak a proč se dostal do vězení, jak probíhalo zatčení, co prožíval při nástupu do výkonu trestu a popisoval samotný výkon trestu, režim a fungování ve věznici. Druhý odsouzený, Antonín, má za sebou bohatší kriminální i drogovou minulost. Doplňoval Lukášovo vyprávění o životě ve vězení a popsal žákům svůj životní příběh v souvislosti s užíváním drog. Mluvil také o osobních selháních a pobytech ve vězení. Poskytl mladým posluchačům kritický pohled na svůj dosavadní život, drogovou kariéru a páchání trestní činnosti.

Během diskuze zaměstnanci doplňovali povídání obou vězňů o další informace, poznatky a zkušenosti. Přednášku žáci zaujatě poslouchali a ptali se na vše, co je zajímalo. Na otázky byl prostor rovněž v závěru besedy. Upoutal je také slon vyrobený z chleba, který během akce mezi nimi koloval a poznali, jaká muže být kreativita a výtvarnost v podmínkách výkonu trestu.

Prevence kriminality a užívání drog jsou důležitým tématem ve společnosti. Jednou s možností, jak se na ní podílet, přispět k osvětě a ukázat důsledky kriminálního jednání, jsou besedy na školách. Živý kontakt s vězni, kteří se s nimi podělí o svůj osobní příběh a důvody, které je dostaly do vězení, mohou účinně napomoci prevenci kriminality a užívání drog.

Výběru odsouzených je věnována velká pozornost. Musí splňovat bezpečnostní, ale i mnohé další podmínky, aby mohli opustit věznici a musí být ochotní se o svůj příběh podělit.  Lukáš i Antonín svou roli pojali zodpovědně. I přes mírnou trému, kterou prožívali, bylo jejich vystupování autentické, komunikovali otevřeně a byli schopni poskytnout přiměřeně kritický pohled na svůj dosavadní život.

Zpětná vazba od žáků, výchovného poradce i vedení školy byla velmi pozitivní. Aktivity vnímají obě strany jako přínosné a rádi je v budoucnu zopakují.  

 

peb

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X