Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zájemce o zaměstnání může zaslat strukturovaný životopis spolu se žádostí o přijetí do služebního či pracovního poměru na personální oddělení Věznice Jiřice a bude zařazen do databáze „uchazečů o zaměstnání“.

V případě zahájení přijímacího řízení na uvolněné služební či pracovní místo, bude zájemce o této skutečnosti informován.

Součástí žádosti o zaměstnání musí být „Souhlas se shromažďováním osobních údajů“ – bez tohoto souhlasu nemůže být uchazeč zařazen!

Případné dotazy budou zodpovězeny zaměstnanci personálního oddělení na telefonních číslech: 325 558 210, 325 558 212 nebo po telefonické domluvě osobně, kterýkoliv pracovní den od 8:00 – 15:00 hod.

Podmínky přijetí do pracovního poměru

Pracovní poměr občanských zaměstnanců se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pro každé pracovní místo jsou právními předpisy stanoveny kvalifikační předpoklady.

Uchazeč musí splňovat:

  • kvalifikační předpoklad
  • bezúhonnost
  • zdravotní a osobnostní způsobilost

Podmínky přijetí do služebního poměru

Služební poměr příslušníků VS ČR upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky pro přijetí
  • občanství České republiky
  • věk nad 18 let
  • bezúhonnost
  • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
  • uchazeč není členem politické strany nebo politického hnutí

Volná pracovní a služební místa naleznete v aktualitách