Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dne 01. 11. 2021 byl ve věznici zahájen další z řady projektů s názvem VOL Mentorink č. SP-JU1A-004, podpořený v rámci Programu Spravedlnost, který je spolufinancován z finančního mechanismu EHP/Norska2014-2021 (www.fondyehp.cz/www.norskefondy.cz,www.eeagrants.org).

Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo financí ČR.  Realizátorem projektu ve věznici je společnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s., která s věznicí participuje na řadě dalších reintegračních projektech.

Partnery projektu je norská NNO Åpenhet AS (https://www.apenhet.com/) a personální a vzdělávací agentura DP WORK, s.r.o. (http://www.dpwork.cz/).

Klíčovým problémem, kterému se projekt bude věnovat, je možnost řešení vysoké míry recidivy. Řada odsouzených se po výkonu trestu ocitá bez přístřeší a sociálního zázemí, včetně prostředků na svou obživu. V těchto případech je nutná propojenost organizací poskytující postpenitenciární péči s Vězeňskou službou ČR ve smyslu kontinuálního zacházení s cílovou skupinou za účelem úspěšné reintegrace do společnosti po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s 5 věznicemi a dalšími stakeholdery včetně Åpenhet AS a DP WORKU, s. r. o. v průběhu realizace projektu vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a následnou reintegraci 150 klientů. Žádoucí je rovněž podpořit zapojené klienty v pozitivních stránkách jejich rozvoje, aktivovat je k řešení jejich problémů a ke změně jejich chování prosociálním směrem ve smyslu eliminace recidivy trestné činnosti.

Ve spolupráci se zapojenými experty a stakeholdery je připraven program Mentorink, zaměřený na práci s pachateli trestné činnosti jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i po propuštění na svobodu. Každý klient získá nabídku služeb, které může využít pro „změnu“. Jednotlivé formy zapojení budou klientům doporučeny i při přípravě individuálního plánu s ohledem na stanovená rizika dle dynamických faktorů zjištěných diagnostickým nástrojem ve věznicích. Program Mentorink zahrnuje komplexní nabídku aktivit, konkrétně pracovní diagnostiku, dluhové, pracovní, právní aj. poradenství, nabídky práce a bydlení, rekvalifikační kurzy, přípravu na zaměstnání/zácvik, zaměstnání, rozvoj vztahů s rodinou aj. Zapojení klienti mají možnost využít nabídky všech aktivit, popř. pouze některých.

 

hap

Sdílet článek

Facebook
Platforma X