Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V rámci postní doby a přípravy na Velikonoce proběhla v naší věznici systematická duchovní obnova, které se zúčastnili nejen odsouzení zapojení do projektu „Oddíl s rozšířeným programem o pastorační a psychospirituální péči“, ale též odsouzení zařazení do standardního výkonu trestu a část odborného personálu. Radostný a požehnaný vstup do velikonočního času, nejkrásnějšího období křesťanského liturgického roku, umožnila našim odsouzeným systematická psychospirituální příprava. V rámci postní duchovní obnovy, které se zúčastnili nejen odsouzení, ale též část odborného vězeňského personálu, navštívili naši věznici tři vzácní hosté: P. Mgr. Šebestián Smrčina, kvardián mnišského společenství v Moravské Třebové (který též pomáhá odbornému týmu ORP modlitbou a supervizními radami), důrazně upozornil na nezcizitelnou milost a výsadu být Božím dítětem. P. Mgr. Jaroslav Krajl, farář z nedalekého Nymburka, povzbudil ke kontemplativní četbě biblických žalmů, z kterých může člověk čerpat inspiraci a posilu v každodenním životě. A v neposlední řadě též pan P. Mgr. Michael Martinek, SBD, Th.D., vězeňský kaplan ze severočeských Bělušic, který nám dal blíže nahlédnout do následování duchovní cesty sv. Jana Bosca. Všem třem vzácným hostům patří naše tisíceré díky a upřímné Pán Bůh zaplať. Přejeme požehnané velikonoční svátky a vyprošujeme všechny Boží milosti Vám i Vaším rodinám. Kaplan a odborní tým ORP.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter