Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIŘICE 14. září (VS ČR) – V týdnu od 05. 09. do 09. 09. 2022 navštívili norští odborní zaměstnanci z věznice Bastøy v rámci uzavřeného Prohlášení o spolupráci mezi VS ČR, Věznicí Jiřice a Norskou nápravnou službou, Věznice Bastøy, Věznici Jiřice.

Věznice Bastøy je jednou z nejznámějších norských otevřených věznic a byla inspirací i pro zřízení a zahájení činnosti tzv. otevřené věznice v Jiřicích. V květnu letošního roku mělo možnost 5 zaměstnanců z otevřené věznice se blíže seznámit s formami a metodami odborného zacházení s odsouzenými přímo v otevřené věznici Bastøy.

Účelem těchto výměnných stáží bylo zejména sdílení odborných zkušeností mezi zaměstnanci obou stran se zaměřením se na problematiku penitenciární praxe, specifika zacházení s odsouzenými, způsoby aplikace cílů, metod a forem ve vztahu k posilování protektivních faktorů a prosociálního chování odsouzených, konkrétní metody využívané pro posilování zodpovědnosti odsouzených vedoucí ke snaze o snižování rizik recidivního chování po propuštění z výkonu trestu.

Pro norské kolegy byl připraven pestrý program, který byl zahájen prezentací věznice ze strany ředitele věznice. V následujících dnech měli možnost se blíže seznámit s prostředím jiřické věznice a jeho specifiky, Sběrným eskortním střediskem, výrobnou nábytku, ale i standardním oddílem pro výkon trestu. Norští kolegové se zajímali zejména o tzv. „Otevřenou věznici“, o její filozofii, odborné zacházení s odsouzenými, prostředí a český model otevřené věznice porovnávali s norskou verzí otevřených věznic. Docházelo zde k oboustranné výměně názorů a předávání zkušeností v průběhu přímě praxe při práci s odsouzenými.

Delegaci byla umožněna i prohlídka Věznice Valdice jako jedné z nejstarších věznic ČR s mnohaletou historií a taktéž Památníku vězeňství na Pankráci s možností vhledu do dějin českého vězeňství. Na základě zpětných vazeb ze strany norských kolegů bylo zjevné, že uvedené setkání shledali jako podnětné i pro jejich další práci s vězněnými osobami. Kladně reagovali rovněž na řadu totožných nebo velice podobných principů při aplikaci penitenciární praxe s cílem snižování rizika recidivy.

Studijní cesta byla hrazena z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci programu Spravedlnost, podpořeno z Norských fondů 2014-2021, a to v projektu: „Bilaterální návštěvy zaměstnanců otevřených věznic Bastøy a Jiřice“.

 

hap

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X