Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIŘICE 15. prosince (VS ČR) – Odsouzení a zaměstnanci Věznice Jiřice se aktivně zapojili do Mikulášské nadílky pro klienty Domova na Zámku v Lysé nad Labem.

V rámci projektu, který vznikl při spolupráci s Domovem na Zámku v Lysé nad Labem, se budou vybraní odsouzení zapojovat jak do pracovních činností, které budou zvelebovat samotný Zámek a okolní prostranství, tak do aktivizačních činností na podporu aktivního trávení volného času klientů domova. 

U odsouzených, kteří budou zapojeni do projektu v rámci aktivizačních činností, se klade důraz na podporu sociálního cítění, kdy odsouzení rozvíjejí empatické vnímání druhé osoby a dále si osvojují základy společenského chování.

V rámci pracovních činností budou odsouzení provádět jednoduché a neodborné manuální práce, které budou sloužit ke zvelebení Domova na Zámku a jeho přilehlých prostranství. Odsouzení si tak budou vytvářet, upevňovat a osvojovat nové pracovní návyky. Pokud odsouzený získá pracovní návyky již ve výkonu trestu, bude pro něj snazší se poté zapojit do pracovního procesu na svobodě.

První akce, která v rámci tohoto projektu byla realizována, byla právě na podporu aktivizace klientů v rámci Mikulášské nadílky. Při této akci, jejímž hlavním cílem byla podpora sociálního cítění a empatické vnímání druhé osoby, se vybraní odsouzení zapojili do Mikulášské nadílky pro klienty Domova na Zámku v Lysé nad Labem. Odsouzení ve dvou skupinách v převlecích čerta a Mikuláše a za pomoci zaměstnanců věznice, kteří byli v převleku anděla, předávali klientům balíčky se sladkostmi.

Setkali jsme se s velkou vlnou emocí, jak ze strany klientů, tak ze strany odsouzených.

 

jno

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X