Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Z iniciativy odsouzených ve spolupráci s vedením věznice a jeho podporou vznikl ve Věznici Jiřice zajímavý projekt, který se podařilo realizovat. Jedná se o model makety věznice, postavený ze špejlí, osvětlený LED žárovičkami, vše v měřítku a odpovídající skutečnosti.

Jaká ale vlastně byla historie tohoto projektu? Na jaře loňského roku odsouzení napsali tehdejšímu řediteli věznice panu Sukovi dopis, ve kterém mu navrhli výrobu modelu lodi ze špejlí. Pan ředitel následně oslovil paní vychovatelku Mlýnkovou, zda by odsouzení dokázali vyrobit model makety Věznice Jiřice. To bylo ze strany odsouzených přijato s nadšením. Zbývalo tedy najít cestu k realizaci. Ta byla ovšem trochu složitá, protože vězeňské podmínky rozhodně nejsou standardní. Byl osloven tehdejší vedoucí oddělení výkonu trestu mjr. Boháč, který sdílel nadšení pro tento projekt a poskytl mu plnou podporu. Byly vyčleněny prostory pro realizaci projektu, tedy dílna, kde mohl tento model vzniknout. Podařilo se zajistit financování projektu, díky vedoucí Otevřené věznice paní Prokopové. Dle našich propočtů to byla částka zhruba 7.000 Kč, do které jsme se opravdu vešli. Jinak byl ale veškerý materiál z vlastních zdrojů věznice. Do projektu byl následně zapojen i zkušený modelář prap. Parolek, oddělení logistiky a referát zabezpečovacích a informačních technologií. U všech zúčastněných se tento projekt setkal s plnou podporou a maximální ochotou a nasazením pro jeho realizaci.

Práce na vlastním modelu, po nezbytném plánování, rozvržení a rozdělení na jednotlivé části, se intenzivně rozeběhly v lednu 2022 a probíhaly do června 2022, kdy byl model makety Věznice Jiřice dokončen.  Všechny práce prováděli odsouzení ve vlastním osobním volnu a s plným nasazením, i přestože se během výroby modelu vyskytlo mnoho dalších problémů, vše se podařilo vyřešit k plné spokojenosti všech zainteresovaných. V průběhu výroby modelu vznikl i nápad, aby byl osvětlený pomocí LED diod. I to se podařilo zapracovat do již rozpracovaného projektu a model může být tedy předváděn i v nočním režimu.

Na modelu a všech dalších souvisejících pracích bylo celkem odpracováno neuvěřitelných 1700 hodin, bylo spotřebováno 370 metrů špejlí, 180 LED žároviček a samozřejmě i mnoho jiného materiálu. Nejvíce práce na celém projektu odvedl odsouzený Kamenský za pomoci odsouzeného Dolejše. Obrovský dík ale patří všem, kteří se do tohoto projektu v kterékoliv části zapojili, za jejich podporu a spolupráci. Bez toho by toto velice zdařilé dílo, na které můžeme být právem hrdí, nikdy nevzniklo, i když nejsou v tomto článku přímo jmenovaní.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X