Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIŘICE 8. prosince (VS ČR) – Dne 5. 12. 2023 se ve Věznici Jiřice uskutečnilo výroční jednání zástupců složek Integrovaného záchranného systému ČR na místní úrovni za rok 2023.

Tato každoroční pracovní setkání slouží k upevnění a prohloubení spolupráce mezi jednotlivými složkami, které se podílejí na řešení mimořádných událostí. Na programu jednání bylo vyhodnocení spolupráce jednotlivých složek IZS za rok 2023, výměna zkušeností ze společných zásahů a cvičení v roce 2023, vzájemná informace o případných organizačních změnách a aktualizace kontaktů na osoby odpovědné za danou oblast, a příprava a plánování společných akcí na rok 2024. V rámci jednání byli zástupci jednotlivých složek seznámeni se zajištěním činností, akceschopnosti, připravenosti a postupy Věznice Jiřice při mimořádných událostech, a dále byli seznámeni s činností a prohlídkou Sběrného eskortního střediska ve Věznici Jiřice včetně prohlídky eskortních vozidel.

Zástupci všech zúčastněných složek se jednoznačně shodli na přínosech těchto jednání a dosavadní spolupráci hodnotili velmi pozitivně.

 

jno

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X